Bezpieczeństwo międzynarodowe - strona 4

Polityka bezpieczeństwa ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

. W odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego Chiny zaczęły lansować koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego...

Wykład - Cele i zasady ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

i bezpieczeństwa międzynarodowego - cel podstawowy (nadrzędny) ONZ ONZ nie jest skuteczna jeśli chodzi o regionalne...

Instytucjonalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

międzynarodową odpowiedzialną za utrzymywanie pokoju zmiana klasycznego modelu bezpieczeństwa międzynarodowego...

Podział władzy w OM - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

nie ma kompetencji kontrolować zgodności Karty Narodów Zjednoczonych z Radą Bezpieczeństwa. Międzynarodowy Trybunał...