Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 29

Przegl_dy techniczne

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Jeżeli w sprawach...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Tomasz Słomka
  • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Jeżeli w sprawach...

RNZ - Wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

specjalizacja bezpieczeństwo i higiena pracy lekceważenie zasad organizacji minimalizacja szczebli zarządzania...

Prawa człowieka drugiej generacji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

za pracę, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymiar czasu wolnego od pracy. Wynagrodzenie za pracę...

Prawo pracy

  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4781

, bezpieczeństwo i higienę pracy, układy zbiorowe, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy...