Bank Pekao - strona 10

Marketing - materiały i pytania

  • dr Mariusz Kuziak
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 11837

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: etapy badań marketingowych, źródła informacji wykorzystywane w procesie badawczym, dobór próby badawczej, metody zdobywania informacji, analiza SWOT, strategie marketingowe przedsiębiorstwa, macierz Ansoff`a, strategia kształtowania pola rynkowego prz...

Wybrane zagadnienia finansów - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

PAPIERY WARTOŚCIOWE   PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; dzieli się je na papiery: o dochodzie stałym (np. obligacje) i zmiennym (np. akcje), imienne, na zlecenie (indos) i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa; p.w. s...