Badania terenowe - strona 6

Wykład - etnologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

się od historycznoreligioznawczych odniesieniem do żywego materiału badawczego (badania terenowe) i opisem bezpośrednich postaw...

Zakres przedmiotu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

) prowadził badania terenowe nad życiem wsi włoskiej na południu (uboższe). Badał wzory życia chłopów włoskich...

Wykład - definicja rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 959

informacji: badania zza biurka- wtórne, pośrednie badania terenowe- powrotne, bezpośrednie z/w na charakter...

Walory turystyczne wód

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Wiecha
 • Turystyczne walory wód
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

) Rekreacje.) Zbiory danych: - wyniki badań terenowych - mapy topograficzne - mapy tematyczne - systemy...

Antropologia kulturowa ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Anna Barska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4543

na inne czynniki, konteksty. Etnografia (np. B. Malinowski) - empiria + badania terenowe + opis Postmodernizm (np...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

przez punkt widzenia badacza INTENSYWNE BADANIA TERENOWE Franz Boas Badania terenowe: E. Babbie - badania...