Błędnik

Budowa i funkcja narządu słuchu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2436

się z błędnika i nerwu statyczno-słuchowego. Błędnik dzieli się na: błędnik kostny i jego odpowiednik, błędnik...

Narząd przedsionkowo-ślimakowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

znajduje się zestaw kosteczek słuchowych, łączących błonę bębenkową z błędnikiem poprzez okienko...

Zmysł równowagi - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

w uchu wewnętrznym w częściach błędnika błoniastego, zwanych przedsionekiem i przewodami półkolistymi...

Zmysł równowagi

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. med. Wojciech Barg
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3108

z błędnika, metody badania układu równowagi, próba Hallpike’a, pobudzenie wahadłowe, unerwienie Eferentne...

Czucie głębokie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1764

i są wzbudzane przy wzroście napięcia ścięgien, - Komórki rzęsate - narządu równowagi w błędniku błoniastym...

Oczopląs - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

z kierunkiem fazy szybkiej. Uważa się że faza wolna zależy od pobudzenia receptorów błędnika, faza szybka...

Narządy zmysłów - charakterystyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

ślimakowym błędnika błoniastego b) równowagi- w części statycznej błędnika błoniastego * Jakie szczególne...

Narząd słuchu i równowagi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1386

się z: Błędnika kostnego Błędnika błoniastego Błędnik kostny składa się z: - Przedsionka - Ślimaka - Kostnych...

Układ narządu zmysłu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

rozszerzają ujście trąbki słuchowej Ucho wewnętrzne - błędnik kostny - przedsionek, kanały półkoliste i ślimak...