Autoliza - strona 5

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4319

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5145

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Przechowywanie żywności

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3605

i postępuje autoliza komórek m.in. wskutek wzmożonej aktywności enzymów uwolnionych z lizosomów. Porażenie...

Wykłady z ginekologii

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2527

: ↓ ukrwienia macicy (zmiany degeneracyjne, autoliza włókien mięśniowych) hamowanie krwawienia w obrębie...

Wykłady z ginekologii

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

: ↓ ukrwienia macicy (zmiany degeneracyjne, autoliza włókien mięśniowych) hamowanie krwawienia w obrębie...

Patomorfologia - skrypt

  • dr hab. Justyna Szumiło
  • Patomorfologia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3220

śródoperacyjnego. · Właściwe utrwalenie Celem utrwalenia jest zapobieganie autolizie, najczęściej przez denaturacje...