Asyria - strona 2

Syro-palestyna - wiadomości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

. nazwy państwa Asyrii, która jednak leżała na terenie dzisiejszego Iraku. Nazwa Asyria pochodzi...

Wykład - Konsultant

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

palców i dłoni oraz na dolnych powierzchniach stóp. Już dawniej w Asyrii i Babilonii celowo oznaczano...

Mezopotamia-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

. Nauczyciele pisma i skrybowie stanowili w Babilonii i Asyrii arystokratyczną klasę społeczną, potężniejszą...

Historia Prawa Narodów - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Elżbieta Karska
  • Historia prawa narodów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

którzy byli objęci azylem ( Asyria), bąsz tez ci cudzoziemcy, którzy mieli zagwarantowane prawa w ramach isopoliteiai...