Ameryka Południowa - strona 3

Paleogeografia i klimat-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

. Gondwana przemieściła się z bieguna, co spowodowało zanik lądolodów. Wtedy też Ameryka Pd zaczęła odzdielac...

Hipotezy mobilistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

się z dzisiejszej Europy, Azji i Ameryki Północnej), południową zwaną Gondwaną (Afryka, Ameryka Południowa i Indie...

Prezydenckim system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

między głową państwa, rządem i parlamentem USA, elementy też w Ameryce Środkowej, Ameryka Południowa, Finlandia...

Nazwy kontynentów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1323

tylko 2%. Ameryka Pn- 24 mln km2, silnie rozczłonkowany kontynent (półwyspy-8%, wyspy-16%) Ameryka Pd.- 17...

Trockizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Zachodniej i Ameryce Południowej Światową rewolucję jako proces, a nie jednorazowy akt uwzględniał, że wybuch...

Rolnictwo - omówienie

 • dr Józef Kozysa
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

Ameryka Południowa - olbrzymie latyfundia i małe gospodarstwa (0,5ha), struktura agrarna ma cechy feudalne...

Kultury nisko i wysokokontekstowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5740

? Umowy zawierane z ludźmi a nie z firmami 2. Niskokontekstowość (Szwajcaria, Niemcy, Skandynawia, Ameryka...