Alians - strona 5

Przestepczosc zorganizowana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470

) Zorganizowanie działalności w postaci sieci Tworzenie aliansów strategicznych (otoczenie międzynarodowe...

Fuzje i przejęcia w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

kooperacyjne (od luźnych - współpraca, poprzez bardziej ścisłe - alianse, powiązania kapitałowe) Wewnętrzne...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

określony produkt to: alians komplementarny alians addytywny alians ścisłej integracji alians ekspansywny...

Modele przedsiębiorstwa- Wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

strategiczna, holding strategiczny i finansowy, umiędzynaradawianie) Faza kooperacji (joint venture, alianse...

Teoria konkurencyjności Portera - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1659

istotnej roli współpracy i aliansów strategicznych w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. ...