Algorytm Dijkstry

Algorytm Dijkstry-Hubermana

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2219

Algorytm Dijkstry-Hubermana Algorytm Dijkstry-Hubermana jest to inaczej Algorytm Bankiera. Służy...

Pytania z wykładów 2008 - PITOL

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

bardziej szczegółowo to poprawcie... TERMINATOR: obiecanki cacanki, studentom radosc: 1.Algorytm Dijkstry: wykonać...

Teoria grafów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Barbara Kozik
 • Projektowanie algorytmów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

do algorytmu Dijkstry, wyznaczanie najkrótszych dróg z wyznaczonego węzła do pozostałych przy dodatnich...

Sterowanie autonomicznych robotów mobilnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1960

np. wg algorytmu Dijkstry, w celu znalezienia najkrótszej drogi łączącej wierzchołek początkowy...

Routery - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

, kosztem uŜycia łącza lub teŜ róŜnymi priorytetami. Trasy wyznaczane są w oparciu o algorytm Dijkstry...

Lokalne sieci komputerowe-teoria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Danuta Burduk
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

i protokoły, problemy projektowe. 45. Routing z uŜyciem najkrótszej ścieŜki, algorytm Dijkstry. ALGORYTM...