Akt oskarżenia - strona 4

Zasada lojalności - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

finansowy sam sporządza akt oskarżenia. Prokuratora powiadamia się o tym fakcie przez doręczenie odpisu aktu...

Postępowanie karne- test 18

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • mgr Czesław Kulesza
  • Postępowanie karne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 840

nowy akt oskarżenia; oskarżony lub prokurator mogą zaskarżyć decyzję sądu w drodze zażalenia; sprawa...

Kodeks Karny Procesowy

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

na podstawie skargi (aktu oskarżenia) → pełna możliwość obrony → jawność wewnętrzna i zewnętrzna → równość...