Akcja N - strona 3

Historia Polski XX

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1694

propagandę komunistyczną (akcja „K”) i prowadziło dywersję psychologiczną wśród Niemców (akcja „N...

ZKiRF - notatki z wykładów

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Jonek-Kowalska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5096

pdf. Notatka jest to cykl 15 wykładów o następującej tematyce: funkcjonowanie rynku finansowego i rodzaje instrumentów finansowych, funkcjonowanie bonów skarbowych na polskich rynkach pieniężnych, lokaty międzybankowe jako instrument rynku pieniężnego, krótkoterminowe bankowe papiery dłużne (KBP...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

lub zastawienia, statut spółki może przewidywać pewne ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, n uwłaszcza akcjami...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

lub zastawienia, statut spółki może przewidywać pewne ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, n uwłaszcza akcjami...

Zadania SciTe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

inwestycje w akcje n firm j=1,...,n, n Î N o cenie aj, które według prognoz uzyskiwać będą średnią stopę...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

również liczba praw niezbędna do objęcia jednej nowej akcji [N]. Wartość prawa poboru [V] (przed dniem ustania...