Akceptor - strona 2

Korozja metali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

akceptorów elektronów do powierzchni metali i produktów korozji do elektrolitu. -Przemieszczanie...

Klasyfikacja i nazewnictwo enzymów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Bogdan Oleszczyński
 • Biochemia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4669

) - przenoszą elektrony i protony do odpowiedniego akceptora, enzymy katalizujące reakcje, w których dochodzi...

Hipoteza Shallenbergera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708

cząsteczek odległych od siebie o 0.26 nm; • Jedna - działa jako donor protonu AH, druga - jako akceptor...

Enzymy – podział na grupy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

akceptora -ostatni (czwarty) wskazuje kolejność przypisania do tej grupy Podział enzymów ze względu na typ...

Fizjologia roślin - kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Hanaka
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1582

(których było więcej niż opisowych) co jest akceptorem końcowycm w łańcuchu oddechowym gdzie zachodzi glikoliza dzięki czemu zachodzi...

Chemia nieorganiczna - rozkład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

+CO [C2O42-→CO2+CO22-, CO22-→CO+O2-] (Mg2+ jest silniejszym akceptorem O2- niż CO2), Ag2C2O4→2Ag+2CO2 [C2O42...

Substytucja elektrofilowa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

lub cząsteczka z luką elektronową, pełniąca funkcję akceptora elektronów podczas reakcji substytucji...

Wykład - synteza glukozy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

odwodnieniem akceptora CO2 Z punktu widzenia mechanizmu włączania CO2 w fotosyntezie, rośliny dzieli...