Abstynencja

Wykład - gamma-glutamylotransferaza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

w monitorowaniu abstynencji u alkoholików podczas terapii odwykowej ( uzyskuje się normalizację aktywności enzymu...

Tworzenie kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

skłania wielu ludzi do ograniczenia swobody seksualnej, a nawet abstynencji w tym zakresie. Czynią...

Rozwiązywanie konfliktów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Negocjacje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Rozwiązywanie konfliktów - droga do porozumienia Znajdź czas na rozmowę. „Abstynencja...

Młodzież wobec alkoholu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

sposób ogranicza ich skuteczność. Duszpasterska troska o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji Zadaniem...

Leki przeciwdepresyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

np. u alkoholików w stadium zatrucia alkoholowego, zanikają w okresie utrzymywanej abstynencji...