Żłobek - strona 22

Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 7567

Zagadnieniami poruszanymi w tejże pracy są: różne ujęcia pojęcia bezrobocia (definicje ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne), przyczyny powstania bezrobocia w Polsce, cechy bezrobocia, podstawowe pojęcia rodziny, funkcje wypełnia...

Historia myśli ekonomicznej po 1870r.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2345

. Produkcyjny społ. Użyteczny. (rozbudowa infrastruktury społ., żłobki szpitale) albo nieprodukcyjny (kopanie...

Systemy ekonomiczne Japoni

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1862

, żłobka i przedszkola. Dlatego m.in. udział budżetu państwa w PKB Japonii należy do najniższych wśród...

Sprwko z ceramik

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4221

ciągniona mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej...

Człowiek jako istota społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4536

(przytułki dla starców,żłobki, szkoły, firmy, massmedia). Stajemy się efemerycznymi nastawionymi na cel...

Bezpieczeństwo budynków - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych...

Notatki z wykładów pdf.

 • dr Antoni Wontorczyk
 • Psychologia różnic indywidualnych
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2905

, postawy rodziców wobec dzieci oraz praktyki wychowawcze. Terenem badań: żłobek, przedszkole, szkoła, dom...