Ślinianka - strona 5

Izoenzymy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

w śliniankach, wątrobie i mięśniach. Jest oznaczana w diagnozowaniu chorób trzustki. Wzrost aktywności amylazy...

Nerwy czaszkowe

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1792

przednich języka oraz parasympatyczne(autonomiczny uklad nerwowy)dla gruczołów łzowego, ślinianek...

Układ pokarmowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2240

i odżywiających się mrówkami itp.), 2 - 3 pary ślinianek: podjęzykowe, podszczękowe, przyuszne, - ślina spływa...

Układ pokarmowy i oddechowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

nitkowate stożkowate grzybowate liściaste okolone Ślinianki - gruczoły pęcherzykowo-cewkowe (?) produkujące...

Nerwy czaszkowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2800

śliniankę przyuszną oraz gruczoły policzkowe i nasady języka. NERW BŁĘDNY: unerwia większość narządów...

Pęknięcie kości-objawy, diagnoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Gerard Niewęgłowski
 • Chirurgia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 13111

po zaczopowaniu przewodów ślinianek (kamienie ślinowe pokarm ). Przewód jest uwypuklony na zewnątrz...

Patologia sutka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2163

, częściej w śliniankach - rzadko przerzuty rak brodawkowy - po menopauzie - dobrze odgraniczony, w zrębie...

Patomorfologia - wykład 40

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

, ślinianki, przewód pokarmowy, płuca, śledziona, grasica, skóra (mycosis fungoides), kości, sutek, jądro...