informacja turystyczna - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
informacja turystyczna - zagadnienia ogólne - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady prowadzone przez dr Hannę Michniewicz- Ankiersztajn na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.
Informacje zawarte w notatce dotyczą zagadnień takich jak: informacja, skuteczność informacji i jej percepcja, reklama w turystyce.

Informacja Turystyczna
 
dr Ankiersztajn  
wykład 1 /8.05.2010/
 
=======================
Problematyka wykładów z Informacji Turystycznej:
 
Czym jest informacja, system informacji, cechy informacji, mechanizm tworzenia, przekazywania i odbioru informacji.
Cel o zakres informacji turystycznej
 
 
Literatura:
1.  Merski J., 2002, Informacja Turystyczna. 2.  Kruczek Z., 1988. Informacja, reklama i propaganda w turystyce. 3.  Kruczek - Promocja i informacja
 
 
Informacja jest najczęściej rozumiana jako treść (znaczenie) wiadomości przekazywanej od nadawcy do odbiorcy w odpowiednim języku lub kodzie.
 
Informacja:
1.  wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś
2.  dane przetwarzane przez komputer
3.  dział informacyjny urzędu, instytucji
 
 
Cechy informacji:
      użyteczność - informacja przynosi korzyści jeśli pozwala odbiorcy na dostosowanie się do świata zewnętrznego; informacjami użytecznymi będą te odebrane "przefiltrowane" z szumu informacyjnego (czyli informacji wysłanych)       komunikatywność systemu znakowego - zrozumiałość dla odbiorcy oraz adekwatność sygnału do możliwości odbioru. - informacje powinny być na tyle jednoznaczne, aby każdy adresat odbierał je tak samo (rzetelność koncesyjna)       dostępność - z informacji można skorzystać w odpowiednim miejscu i czasie. Zwiększenie komunikatywności, bądź dostępności informacji wymaga jej przetwarzania doprowadzenia do formy jak najbardziej użytecznej i odpowiadającej możliwością odbiorcy
 
 
Aktualność informacji jest cechą ściśle skorelowanąe4 z szybkością przepływu od jej źródła do odbiorcy - decydenta. Informacja spóźniona jest „musztardą po obiedzie" dlatego w dobie coraz bardziej śpieszącego świata zachodzi konieczność doskonalenia obiegu informacji, m.in. poprzez skracanie dróg jej przepływu oraz zastosowanie środków technicznych do jej przesyłania, przechowywania i przetwarzania.
 
Rzetelność i prawdziwość informacji stanowi niebagatelny problem, gdyż oczywiste jest, że decyzje podjęte na podstawie fałszywych informacji będą odpowiednio błędne. Aby zapewnić sobie otrzymywanie informacji prawdziwych, należy niejednokrotnie zabezpieczyć przed deformacją. /np. błędne rozszyfrowanie, pomyłek bankowych/
 
Informacje służące podejmowaniu decyzji praktycznych powinny odznaczać się oprócz komunikatywności i dostępności również, szeregiem innych cech. Istotne są zwłaszcza: pełność ( kompletność) dostateczność informacji dla podjęcia decyzji, jej i rzetelność.
 
Problem rozwlekłości informacyjnej przesłanie wiadomości niesie ze sobą maksimum ilości informacji - jest to niepożądane ze względu na możliwości percepcyjne człowieka (zmniejszenie komunikatywności informacji)

(…)

… usług turystyczno-wypoczynkowych
      organizacja informacji wizualnych
      zbieranie, opracowanie i przekazywanie właściwym instytucjom systemu informacji turystycznej na temat ruchu turystycznego
 
Dodatkowe zadania:
 
      zbieranie i przekazywanie informacji o bazie noclegowej np. prywatne kwatery rezerwacja miejsc, rezerwacja i sprzedaż biletów

… informacji w obsłudze ruchu turystycznego
 
      Kierowanie (sterowanie) ruchem turystycznym, sprawne działanie systemu IT przyczynia się do prawidłowego rozmieszczenia ruchu turystycznego, w zależności od możliwości recepcyjnych regionu i miejscowości.
 
      Usprawnienie obsługi ruchu turystycznego - system IT pozwala turyście na wybór właściwej organizacji usług turystycznych mogących pośredniczyć…
… turystyczna - zakłada zastosowanie w następujących [...] polityki turystycznej
 
      sterowanie ruchem turystycznym
      pobudzenie określonych  [...]
      kształtowanie społecznego modelu wypoczynku po pracy i nauce
      podnoszenie standardu miejscowości turystycznej
      upowszechnie racjonalnego modelu konsumpcji
 
Reklama w turystyce
 
Funkcja informacyjna - dostarczenie konkretnych…
… jako charakter człowieka,
 
      konsonans poznawczy powoduje unikanie wszelkich informacji mogących spowodować dysonans poznawczy,
 
      rzutowanie własnego interesu na percepcje powodujące łatwiejszy, nieświadomy dobór informacji zgodnych z naszym interesem a tłumienie niezgodnych z nim,
 
      mechanizm projekcji, tj., nieświadomy mechanizm obronny, w którym człowiek przypisuje własne cech…
…, zwrócenie uwagi na jego unikatowe walory.
 
Informacje użytkowe - obejmują dane teleadresowe, informacje o dostępności komunikacyjnej, formie udostępniania i okresie udostępniania.
 
Informacja turystyczna - to przekazywanie wszelkich danych interesujących turystę:
 
      baza noclegowa i paraturystyczna (noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna, oferty biur podróży)
      informacje o walorach…
… turystycznych w tym i wypoczynkowych (klimatycznych, walory wodne, ukształtowanie powierzchni)
      informacje o walorach leczniczych i antywalorach turystycznych
      informacje dotyczące przepisów obowiązujących zagranicznych turystów, poruszanie się w strefach przygranicznych
      kalendarze imprez, cenniki i rozkłady jazdy
      informacje dla przedsiębiorców (adresy placówek handlowych)
 
Zadanie…

      inne środki reklamy - konferencje prasowe dla dziennikarzy
 
 Organizacja pracy centrum i punktów IT
 
Podstawowe zadania:
 
      udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej krajoznawczej i użytkowej dotyczące danej miejscowości, regionu, kraju.
      aktywna popularyzacja regionów i miejscowości turystycznych, wypoczynkowych zwłaszcza mało znanych
      propagowanie i oferowanie różnego rodzaju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz