Infiltracja - definicja zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infiltracja - definicja zagadnienia - strona 1 Infiltracja - definicja zagadnienia - strona 2 Infiltracja - definicja zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1a       1b          2 INFILTRACJA   –   przesiąkanie   wody   w   głąb   warstw   skalnych.   Zależy   od:  przepuszczalności   skał,   urzeźbienia   terenu,   temperatury   powietrza,   niedosytu   wilgoci   w  powietrzu,   pokrycia   szatą   roślinną,   nasycenia   wodą   środowiska   skalnego,   przemarzania  gruntu, działalności człowieka. Liczbowo określa ją: WSKAŹNIK   INFILTRACJI   [   w   ]  –   stosunek   ilości   wody   infiltrującej   do   strefy   saturacji   do  wielkości średnich opadów           Ie W = -----                                                       P Ie – infiltracja efektywna [mm] p -  opad atmosferyczny [mm] Infiltracja   efektywna  –   część   wód   pochodzących   z   opadów   atmosferycznych,   która   po  pomniejszeniu   o   spływ   powierzchniowy,   pobieranie   przez   rośliny   oraz   proces   wiązania   siłami  molekularnymi   z   ziarnami   w   strefie   aeracji   przedostaje   się   do   strefy   saturacji   i   zasila   wody  podziemne.  Wielkość infiltracji efektywnej jest jednym z głównych elementów uwzględnianym przy określaniu  zasobów wód podziemnych. Określa się ją bezpośrednio w terenie (urządzenie zwane lizymetrem - urządzenie do pomiaru ilości  wody utraconej przez glebę wskutek parowania oraz przesiąkania do głębszych warstw ziemi) lub  pośrednio (szacunkowo) poprzez porównanie opadów z przepływem niżówkowym w rzekach przy  znanych własnościach hydrogeologicznych skał. Zakłada się, że w okresach bezdeszczowych cieki  zasilane są tylko przez wody podziemne, których główna masa jest pochodzenia infiltracyjnego. Badanie ruchu wód podziemnych możliwe jest po odsłonięciu poziomu wodonośnego za pomocą  otworów wiertniczych:  1. otwory poszukiwawcze   2.otwory badawczo-eksploatacyjne = rozpoznawcze   3.otwory obserwacyjne = piezometry  Ze względu na umiejscowienie otworów w warstwie  wodonośnej wyróżniamy otwory:  1. dog    łę    bione     - otwory, które przewierciły całą        miąższość warstwy wodonośnej: zupełne  - warstwa wodonośna zafiltrowana na całej                       miąższości       niezupełne  - zafiltrowany tylko fragment warstwy  2. niedog    łę    bione (wisz    ą   ce)     - otwory, które nie    przewierciły całej miąższości warstwy wodonośnej    ( niezupełne)  Charakter   ruchu   wód   podziemnych   określa   się  na   podstawie   pompowań  przeprowadzanych   w  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz