Hydromechaniczne skrzynki biegów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydromechaniczne skrzynki biegów - strona 1 Hydromechaniczne skrzynki biegów - strona 2 Hydromechaniczne skrzynki biegów - strona 3

Fragment notatki:


Hydromechaniczne skrzynki biegów  Ogólna struktura  TC PM (PPL) PHM T s, ns T b, nb T c, nc (SHK  lub  PHK) TC – przetwornik momentu obrotowego PHM – hydromechaniczna skrzynka biegów SHK – sprzęgło hydrokinetyczne PHK – przekładnia hydrokinetyczna PM – zespół przekładni mechanicznych (mechaniczna skrzynka biegów – najczęściej zespół  przekładni planetarnych, PPL) [SHK występują również jako oddzielne mechanizmy, w połączeniu ze zwykłą mechaniczną  skrzynką biegów spełniając w pewnym zakresie funkcje zwykłych sprzęgieł ciernych] Sprzęgła hydrokinetyczne   Budowa  Elementy składowe •  dwa  symetryczne koła łopatkowe o półkolistym przekroju w płaszczyźnie osiowej i z  łopatkami w postaci przegród promieniowych 1  – wirnik pompy (pompa) 2  – wirnik turbiny (turbina) •  pompa (1) jest sztywno związana poprzez pokrywę z wałkiem napędzającym •  przestrzeń między 1 i 2 wypełniona w 75  80% cieczą roboczą (specjalne oleje do SHK i PHK) (1) Pompa  (2) Turbina  pokrywa  Sprzęgła hydrokinetyczne   Budowa  (1) Pompa  (2) Turbina  pokrywa  (obudowa) Elementy składowe •  dwa  symetryczne koła łopatkowe o półkolistym przekroju w płaszczyźnie osiowej i z  łopatkami w postaci przegród promieniowych 1  – wirnik pompy (pompa) 2  – wirnik turbiny (turbina) •  pompa (1) jest sztywno związana poprzez pokrywę z wałkiem napędzającym •  przestrzeń między 1 i 2 wypełniona w 75  80% cieczą roboczą (specjalne oleje do SHK i PHK) D c – średnica czynna SHK Sprzęgła hydrokinetyczne   Budowa  Elementy składowe •  dwa  symetryczne koła łopatkowe o półkolistym przekroju w płaszczyźnie osiowej i z  łopatkami w postaci przegród promieniowych 1  – wirnik pompy (pompa) 2  – wirnik turbiny (turbina) •  pompa (1) jest sztywno związana poprzez pokrywę z wałkiem napędzającym •  przestrzeń między 1 i 2 wypełniona w 75  80% cieczą roboczą (specjalne oleje do SHK i PHK) Pompa  Turbina D c – średnica czynna SHK Sprzęgła hydrokinetyczne  Zasada działania  Pompa  Turbina D c – średnica czynna SHK • pompa jest wprawiona w ruch pod wpływem przyłożonego momentu T 1; • ciecz w jej kanałach międzyłopatkowych zaczyna pod wpływem siły odśrodkowej przepływać (krążyć) w  kierunku wylotu z kanałów (na największej średnicy, r 2) – ruch w tzw.  kierunku południkowym  ; • wypływa z pompy z prędkością względną styczną do łopatek        ;

(…)


2

gdzie
m   m
V 2  c2 2 u 2
2
m
2
Sprzęgła hydrokinetyczne
 Zasada działania – teoria uśrednionej strugi
• Całkowity przyrost energii kinetycznej dla uśrednionej strugi:

2
E1 2 ~ m  u 2  u1
2

m   m
gdzie
• Moc:
P

dE E1 2 m 2
2

~  u 2  u1
dt
t
t

P ~ Q u  u
2
2
2
1


 – gęstość cieczy ([kg/m3])
Q – objętościowe natężenie przepływu ([m3/s])
• Moment obrotowy…
… kinetycznej dla uśrednionej strugi:

E1 2 ~ m  u 2  u1
2
2
 gdzie m   m
Sprzęgła hydrokinetyczne
 Zasada działania – teoria uśrednionej strugi
• Całkowity przyrost energii kinetycznej dla uśrednionej strugi:

E1 2 ~ m  u 2  u1
2
2
 gdzie m   m
• Moc:
P
dE E1 2 m 2
dt

t
~  u 2  u1
t
2
 

P ~ Q u  u 2
2
2
1   – gęstość cieczy ([kg/m3])
Q – objętościowe natężenie przepływu ([m3/s…
… się obracać
„patrząc z góry”
u2
c m2
V2
Sprzęgła hydrokinetyczne
 Zasada działania
c m2
u2
u1
Siła odśrodkowa
Turbina
Pompa
Dc – średnica czynna SHK
• Ruch cieczy jest wymuszony przez różnice sił odśrodkowych
działających na ciecz w turbinie i pompie.
„patrząc z góry”
u2
• Zaniknie on jeśli prędkości obrotowe turbiny i pompy wyrównają się.
• Wówczas sprzęgło przestanie przekazywać moment.
n1=n2  T2 = 0
n2…
… przekazywany przez ciecz:
P Q 2
2
~
 u 2  u1

T

T ~   Q    r22  r12
oraz
wzór Eulera dla maszyn przepływowych
• Jeśli uwzględnimy:
2
A ~ Dc
r1, r2 ~ Dc,
Q  A  V
otrzymamy:
oraz
u1    r1 , u 2    r2
V ~   Dc
T ~   D5  2
c
A
- suma przekrojów kanałów
międzyłopatkowych wirnika
otrzymamy
Sprzęgła hydrokinetyczne
 Zasada działania – parametry pracy
T ~   D5  2
c
• Moment…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz