HISTORYCZNE ORIENTACJE PROCESU ZARZĄDZANIA

Nasza ocena:

4
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HISTORYCZNE ORIENTACJE PROCESU ZARZĄDZANIA - strona 1

Fragment notatki:


2. HISTORYCZNE ORIENTACJE PROCESU ZARZĄDZANIA ORIENTACJA PRODUKCYJNA - Wg. Jerzego Altkorna   Podstawowym problemem orientacji produkcyjnej jest odpowiedź na pytanie:jak wytwarzać dużo i tanio , aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu  nabywców  i  uzyskać kosztowną  przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności  wykonania produktu. Orientacja ta wytworzyła się w drugiej połowie XIX wieku, w okresie przyspieszenia gospodarczego (np. rozwój technologii). Polega na zwiększeniu efektywności gospodarowania przez organizowanie: -   produkcji masowej ,   -   obniżanie kosztów jednostkowych i cen ,   -   poszerzanie rynków zbytu   (w związku z rozwojem środków komunikacji i Rynek był stosunkowo   ubogi pod względem zróżnicowania   produktów. W masowej skali zaspokajane były jedynie   podstawowe potrzeby   ludności. Dominował   rynek sprzedawcy , czyli uwaga przedsiębiorców skupiała się na organizacyjnych i technicznych problemach masowego wytwarzania stosunkowo prostych wyrobów przeznaczonych dla przeciętnego nabywcy, a także na zaopatrzeniu materiałowym i technicznym warunkującym utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych; zbyt wyrobów był problemem drugorzędnym. Takie podejście sprawiło, że z czasem nastąpiły trudności w zbycie wytworzonych towarów. Dlatego przedsiębiorcy zaczęli zwracać uwagę także na produkt końcowy, aby charakteryzował się lepszą jakością, odpowiednim wykończeniem i starannością wykonania. Bariery popytowe pojawiły się w wyniku szybkiego wzrostu podaży spowodowanego orientacja produkcyjną. W konsekwencji doprowadziły do ogólnej zmiany orientacji zarządzania z produkcyjnej na sprzedażową. ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA (DYSTRYBUCYJNA)- Oznacza ona ukierunkowanie na intensyfikację zbytu. Przedsiębiorcy planują inwestycje, a także wielkość produkcji w stosunku do wypracowanych zasad podczas etapu orientacji produkcyjnej., Przedsiębiorcy skupiają swoje działania na tym, jak należy sprzedać towar wytworzony tanio i masowo. Ma miejsce wzrastające nasycenie rynku i zaostrzenie konkurencji poprzez tworzenie substytutów i różnicowanie asortymentowej oferty. Rośnie rola reklamy innych środków aktywizacji sprzedaży. Rozwój systemu masowej dystrybucji wyrobów. Możliwość sprzedaży zależy od reakcji nabywcy do którego kierowana jest oferta. Powstają wielkie   sieci handlowe   (supermarketów, hurtowni typu „Cash and carry”, ośrodków handlowych); ORIENTACJA MARKETINGOWA Po zakończeniu II wojny światowej, dzięki boomowi gospodarczemu, w bardzo szybkim tempie wzrastała produkcja, a dzięki temu także dochody społeczeństwa. Sytuacja ta sprawiła, że oszczędności, jakie gromadzone były w gospodarstwach domowych, stały się obiektem zainteresowania przedsiębiorców. Dynamiczny rozwój rynków, a także łączności sprawił, że przekształciły się one w rynki globalne. Przedsiębiorcy zauważyli płynące zagrożenia z rynków innych krajów, które mogły przejąć ich dotychczasowych klientów. Dlatego działania przedsiębiorców, a co za tym idzie, działania marketingowe, ukierunkowane zostały na zdobycie, a także jednoczesne utrzymanie udziału w rynku, a co za tym idzie na utrzymanie także klientów. Konsekwencją tych działań było wytworzenie kompozycji marketingowej (marketing-mix). W orientacji marketingowej - definiuje się najpierw rynek docelowy i określa na nim potrzeby, preferencje i wymagania potencjalnych klientów, do tego dostosowuje się czynniki produkcji oraz ich kompozycje.

(…)

… nowe sektory gospodarcze), wzrasta kapitałochłonność prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji związanych z uruchomieniem produkcji i wprowadzeniem na rynek nowych wyrobów; - ograniczanie ryzyka inwestycyjnego m.in. poprzez badania rynku i odpowiednie dostosowywanie produktów do zróżnicowanych preferencji i pragnień potencjalnych nabywców; - wybór celów gospodarczych i środków ich realizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz