Historia myśli socjologicznej - Auguste Comte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli socjologicznej - Auguste Comte - strona 1 Historia myśli socjologicznej - Auguste Comte - strona 2 Historia myśli socjologicznej - Auguste Comte - strona 3

Fragment notatki:


Auguste Comte Rys biograficzny Augusta Comte`a
Pozytywizm - czym jest w kontekście nauk społecznych
Claude Saint -Simon (1760-1825)
Diagnoza społeczeństwa XIX wieku
Socjologia i jej misja praktyczna
Wizja historii
Hierarchia nauk i miejsce socjologii w tej hierarchii
Badanie statyki i dynamiki społeczeństwa oraz inne metody socjologii pozytywistycznej
Ad. 1
Auguste Comte (1798-1857) :
Nie lubił uniwersytetów , bo upaństwawiają myślenie, czynią człowieka poddańczym jakiejś instytucji i urabia ludzi posłusznych, ale nie myślących
Proletariat - wolność myślenia, jest nieskażony schematami narzucanymi przez instytucje
W wieku 30 lat stwierdził, że nic nie będzie czytał, stworzył swoją naukę, jego przemyślenia doprowadziły go do szpitala dla obłąkanych
Poślubił Karolinę Nasyi - prostytutkę aby uchronić ją od tej profesji
W szpitalu wpadł na pomysł, że więzi społeczne to raczej więzi spontaniczne a nie racjonalne czy wyrachowane
Aby społeczeństwo było harmonijne nie może być mechaniczne
Krytyka umowy społecznej - twierdził, że jej nie było, nie było możliwe zawieranie takiego aktu, w dużych grupach więzi ewoluują Harmonia społeczna może być ograniczona, rozwijać się jak organizm, tworzy się i rozwija sama przez się Zmiany społeczne mają zmieniać się przez zmiany egzogeniczne i endogeniczne
Od Darwina do Spencera (ewolucjoniści), społeczeństwo rozwija się endogennie
Egzogenne zmiany są w funkcjonalizmie
Wiedza, którą tworzy Comte i inni pozytywiści ma być tworzona na wzór religii wolnej od Boga , kapłani tej religii (socjologowie) mają pokazać czym jest rzeczywistość w której żyjemy , wskazać sposoby zapobiegania patologii, poznanie ma być syntetyczne
Postuluje „religie ludzkości”
Agnostyk
Poznanie ma być syntetyczne, wiedza pozytywna, to synteza wszelakiej wiedzy, powinna nas kierować do całościowego ujmowania rzeczywistości (holizm)
Badanie socjologii w sposób obiektywny wolny od wartościowań
Zbieramy dane o rzeczywistości , gdy je mamy możemy porównywać (odsłania nam podobieństwa i różnice)
Pokazanie różnic pozwala mediować Nie jest przychylny religii oraz demokracji (oddaje głos przypadkowej masie - przeczy, wymaganiom rozumu i zaradnego rozsądku, większość nie może mieć wyobrażenia , panowanie liczby, silna ręka - władza, panowanie elity nad społeczeństwem Pozytywistyczny romantyk - scientyzm (na bazie rozumu), ale tworzy utopie (projekt społeczeństwa bez wad - kierowanie społeczeństwem)
By społeczeństwo mogło funkcjonować w sposób harmonijny to nie może funkcjonować na zasadzie racjonalnych mechanizmów


(…)


Przemysł, edukacja powszechna, nacjonalizm, ruchy nacjonalistyczne
, wykorzenienie
Ad. 5
Społeczeństwo kapitalistyczne XIX w. : kalkulacja nastawiona na zysk małym środkiem; dzięki nauce nastąpił gwałtowny rozwój technologii; koncentracja siły roboczej po przez wykorzenienie, na obszarach zurbanizowanych, powstawanie miast; rozdwojenie społeczeństwa na producenta (proletariat) i właściciela; rozbicie…
… (są weryfikowalne). Nauka społeczna będzie zgadzała się z pewnymi wzorcami nauk przyrodniczych może być postawą inżynierii społecznej (manipulowanie rzeczywistość)
Eugenika społeczna
Nauki przyrodnicze pełnią rolę godną poparcia, że wytwarzają postawy rzeczywistości, są podatne na racjonalne argumenty (rozumność, kwantyfikator)
Fakty społeczne; pozytywiści pokolenia Comte`a zakładali ostry podział między podmiotem a przedmiotem poznania
Świat jako zespół zjawisk niezależnych od obserwatorów Fakty społeczne - zespoły zjawisk niezależnych od obserwatorów
Nauka ma być podstawą inżynierii społecznej
Ad. 3 Saint Simone - utopista, konstruktor wizji rzeczywistości, jako świata ulepszonego, socjalista utopijny, społeczność jako nowy świat Wprowadza w dyskurs (do nauk humanistycznych ) Idee nauk społecznych w postaci…
… za metody naukowe (można zweryfikować po jakimś czasie; nauka społeczna zgadza się z wzorcami nauk przyrodniczych, inżynieria społeczna (wpływa na rzeczywistość społeczna) nauki przyrodnicze pełnią rolę godną poparcia bo wytwarzają postawy niezależności (podatne na racjonalne argumenty)
Poznanie między podmiotem a przedmiotem, świat jako zespół cech niezależnych pod obserwatorem , fakty społeczne - zespoły zjawisk niezależnych od obserwatora , fakty społeczne to wielość rzeczywistości społecznych , religia zbiór faktów społecznych
Antynormatywizm - nie możemy rzeczywistości narzucać swoich norm; opis społeczeństwa ma być obiektywna
Motto pozytywistów : jakie treści zasługują na miano wiedzy
Oddala krytycyzm kluczowych subsdyscyplin socjologicznych
Nauki przyrodnicze dostarczają wzorcowych pojęć…
… bardziej zmieniające się (strukturalizujące się) społeczeństwa , rozpad na grupy, socjologia jest refleksją nad kryzysem społecznym
Nie było narodu przed wiekiem XIX jako takiego jaki jest teraz, procesy ten to przełom XVIII i XIX w.
Gemeinschaft
Geselschaft
Społeczeństwo tradycyjne, rolnicze, feudalne
ELITA : klerk`s, urzędnicy, duchowieństwo, szlachta, elita intelektualna, król i świta brak analfabetyzmu…
… człowieka
Faza pozytywna nie wyjaśnia bytu, istoty zjawiska , nie jest sztuką dla sztuki, konstruktywna, praktyczna i przewidywalna, ma służyć pomocą w przebudowie społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego
Cywilizacja to technika, a kultura to wartości i symbole
Faza pozytywna
Faza metafizyczna
Faza teologiczna
monoteizm
politeizm
fetyszyzm Fetyszyzm - przedmiot, który przynosi jakąś informację
Politeizm…

Krytyka metafizyki i fenomenalizmu . metafizyka polega na poszukiwaniu utajonych zjawisk pod jakąś określoną powierzchnią (poszukuje struktury bytu), to przeczy wiedzy pewnej, operuje na bardzo abstrakcyjnych pojęciach nauka pozytywna (socjologia XIX w) w porównaniu do metafizyki zajmuje się wyłącznie zjawiskami
Fenomenalizm (arystotelowska przyczynowość) reguła fenomenalizmu zwraca się przeciwko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz