August Comte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
August Comte  - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: stworzenie terminu "socjologia", metoda pozytywna, różnice między socjologią a biologią, pozytywistyczny wzór uprawiania socjologii.

AUGUST COMTE (1798 - 1857)
Dzieło: „Kurs filozofii pozytywnej”
Comte był jednym z głównych przedstawicieli pozytywizmu
Comte stworzył termin „socjologia”, dlatego nazywa się go ojcem socjologii
Wprowadził pojęcie metoda pozytywna - jako sposób patrzenia na świat, aby go poznawać i nad nim panować, by go zmieniać, budować wg swego uznania w sposób możliwie najlepszy
W jego obrazie rzeczywistości społecznej można dostrzec pozytywistyczną wizję „wojny wszystkich ze wszystkimi”
Wzory naturalistyczne powinny być podstawą do budowania naukowej socjologii; Źródła zdobywania wiedzy przez badacza socjologa:
Przy zdobywaniu wiedzy należy wykorzystać doświadczenia nauk przyrodniczych (wzory naturalistyczne):
obserwacja - oparta na minimalnej wstępnej teorii (inaczej nie miałaby żadnego sensu) eksperyment - zdobywanie wiedzy, aby zastąpić ją wiedzą eksperymentalną porównanie - wg metody historycznej, porównywanie danych z różnych okresów historycznych, porównywanie różnych faz
Comte stworzył swoją ewolucjonistyczną wersję rozwoju społecznego. Ponieważ wywodził socjologię z biologii, jego teoria ewolucji była oparta na ontogenezie. Trzy fazy rozwoju człowieka (dzieciństwo, dojrzałość, dorosłość) przeniósł on na fazy rozwoju społecznego:
faza teologiczna (dzieciństwo) - oparta na wojsku, faza metafizyczna (dojrzewanie) - dominują tu abstrakcyjne pojęcia, abstrakcyjne siły, otwiera ona możliwość spekulacji myślowej, faza naukowa (dorosłość) - najważniejsza jest wiedza o rzeczywistości materialnej i zdobycie możliwości władania tą rzeczywistością;
wiodącymi osobami w tej fazie są zarządcy przemysłowi, a władzę sprawują naukowi moraliści. Klasyfikacja nauk wg Comte'a;
od ogólnych do szczegółowych
ogólne - najmniejsze zastosowanie praktyczne, proste (np.: matematyka)
szczegółowe - największe zastosowanie praktyczne, złożone (np.: biologia, socjologia)
Comte twierdził, że w społeczeństwie istnieje harmonia, którą zakłócają przypadki patologiczne. Wg Comte'a podstawową jednostką w rzeczywistości społecznej jest rodzina - w niej dokonuje się przekazywanie wzorców społecznych.
Różnice między socjologią, a biologią -
język - wyróżnia społeczeństwo jako pewną całość funkcjonującą w określonej strukturze; dzięki niemu ma miejsce akumulacja kulturowa i możliwy jest consensus
religia - dostarcza pozytywnego wzoru zachowań, bez niej nie byłoby porządku społecznego; dla Comte'a stanowi ona jednoczącą wizję świata.
podział pracy - wynika z porządku społecznego opartego na religii, jednostki poprzez pracę realizują się i nabywają indywidualnych uzdolnienień


(…)


Pozytywistyczny wzór uprawiania socjologii (wg Szackiego):
Antykrytycyzm tj. budowanie idealnej wizji społeczeństwa, krytyka poprzez to „jak powinno być”
Fenomenalizm - najważniejsze jest to co doświadczamy tzn. fenomen - zjawisko; doświadczenie stoi przed koncepcją
Przyrodoznawstwo - nauki przyrodnicze mają być wzorem dla socjologii
Badanie faktów społecznych jako rzeczy, wiara, że badacz jest niezależny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz