Historia administracji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - wykład - strona 1 Historia administracji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

20.organizacja administracji terytorialnej XIXw. we Francji
21.organizacja adm. centralnej XIXw. we Francji
W 1802r. Napoleon stał się dożywotnim konsulem, obejmując w ten sposób władzę we Francji. Pełnię władzy zdobył jednak w 1804r, gdy zmieniono konstytucję z 1799 wprowadzając dziedziczny urząd cesarza. Nie była to jednak władza absolutna gdyż opierała się na konstytucji, określającej podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania państwa Dokonał on racjonalizacji, czyli usprawnienia i uproszczenia funkcjonowania administracji publicznej, przy zachowaniu centralizacji.
Zlikwidował zasadę kolegialności i wprowadził jednoosobowe ograny. Administracja oparta była na zasadach hierarchiczności, centralizmu, biurokratyzmu, podziału resortowego ( czyli na ministerstwa) i zasadzie jednoosobowości (na czele każdego stopnia zarządu terytorialnego postawiono jednego tylko urzędnika). Napoleon wprowadził następujący podział terytorialny: na szczycie były - Departament ( utworzone 1790 r) z prefektem na czele i radą generalną - Okręg z podprefektem na czele i radą okręgową - Gmina z merem na czele i radą gminną Ten system administracji oparty na jednoosobowości, na centralizmie na tym także, że wszyscy urzędnicy byli nominowani był wzorem dla innych państw europejskich. Podległość hierarchiczna pozwalała na wkraczanie w dowolnym momencie organów wyższych(kontrola). Po za tym ustawy i polecenia Rządu były przekazywane aż do najniższych odnóg porządku społecznego, bardzo szybko z racji zasady jednoosobowości. Organem kontroli i nadzoru finansowego w państwie były Izby Obrachunkowe: -Kontrola - obserwowanie określonych zjawisk, orzekanie o niewłaściwości/nieprawidłowości postępowania danego organu. - Nadzór - przy pomocy środków władczych może zmusić organ do właściwego funkcjonowania (może to robić tylko w oparciu o prawa - zgodnie z przepisami). Napoleon wprowadził podstawowe organy centralne: - Rada Ministrów( z głową państwa na czele) - Rada Stanu ( organ doradczy rządu w materii prawa i legislacji) Utworzono policję - umundurowane służby, stworzone na sposób wojskowy. Podlegały samorządowi lub ministerstwu spraw wewnętrznych. Zajmowały się ochroną porządku publicznego. W 1814r. po abdykacji cesarza postanowiono restaurować monarchię. Dyktatora zastąpiono królem(urząd dziedziczny), który posiadał duże uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Król pozwolił na działanie dwuizbowego parlamentu zajmującego się uchwalaniem ustaw. Francja stała się monarchią konstytucyjną. W samym XIXw. ustanowiono jeszcze dwie konstytucje. W Drugiej Republice(1848r.) trwającej 4 lata uchwalono konstytucję wprowadzającą urząd prezydenta (4-letni), jednak sprawujący władzę prezydencką dokonał zamachu stanu tworząc Drugie Cesarstwo. W 1875 uchwalono kolejną konstytucję. Francja stała się republiką. Prezydent sprawował 7-letnią kadencję, przewodniczył Rządowi, mianował ministrów, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe(Izbę Deputowanych i Senat). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz