Higiena i epidemiologia, Biomonitoring - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, Biomonitoring - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Biomonitoring
Biomonitoring - obserwacje, zazwyczaj długoterminowe, zmierzające do oceny stanu ekosystemu, rzadziej do oceny stanu czystości wybranych elementów środowiska przyrodniczego np. zanieczyszczeń wody i powietrza, na podstawie obecności i liczebności organizmów (gatunki wskaźnikowe).
W ocenie czystości wody używane są:
• ryby Gnathonemus petersii (trąbonos, mruk Petersa), kiełbowate / • małże słodkowodne / • owady wodne
Monitoring biologiczny - systematyczny pomiar stężeń substancji toksycznych lub ich metabolitów w tkankach, wydzielinach lub wydalinach, oddzielnie lub łącznie, mający na celu ocenę wielkości ryzyka przy przyjęciu za podstawę odpowiednich danych
interpretacyjnych.
Ważnym elementem w ocenie ekspozycji jest monitoring, czyli pomiar w miejscu pracy natężenia lub stężenia występujących uciążliwości i szkodliwości. Można dzięki temu ocenić wysokość zagrożenia, obszar jego występowania, dopuszczalny czas ekspozycji itp.
Odmianą monitoringu jest BIOMONITORING-który spotyka się głównie w ocenie ekologicznej(jednak w miejscu pracy czasem też jest przeprowadzany)
Biomonitoring-jest to zazwyczaj ocena skutków narażenia na szkodliwość na podstawie zmian występujących u człowieka lub innych, specialnie do tego wybranych obiektów biologicznych. Biomonitoring (oficjalna definicja)-ciągły lub powtarzany pomiar potencjalnie toksycznych substancji lub ich metabolitów albo biochemicznych(fizycznych) efektów w tkankach, wydzielinach, wydalinach i powietrzu wydechowym, w celu określenia zawodowej lub środowiskowej ekspozycji oraz zagrożenia zdrowia przez porównanie z określonymi wartościami referencyjnymi, opierając się na wiedzy o prawdopodobnej współzależności między ekspozycją, a ujemnymi efektami dla zdrowia. Za pomocą biomonitoringu ocenia się
sumaryczne efekty ekspozycji, które powstały w wyniku absorpcji danego czynnika, niezależnie od drogi wnikania.
Czynniki mierzone w biomonitoringu, które odzwierciedlają interakcję między układem biologicznym a zagrożeniem, nazywamy BIOMARKERAMI (są to wskażniki-indykatory sygnalizujące występowanie zjawiska w układach biologicznych lub ich częściach,
będące środkiem do wyjaśnienia zależności między ekspozycją a uszkodzeniem zdrowia i są z danym zjawiskiem specyficznie związane)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz