Hierarchiczność systemu prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchiczność systemu prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kryteria hierarchiczności systemu prawa.
Kryterium obowiązywania normy prawnej - określa, że moc obowiązywania normy niższego stopnia wypływa z autorytetu normy wyższego stopnia. Norma niższego stopnia obowiązuje, jeśli została ustanowiona na podstawie prawnego upoważnienia normy wyższego stopnia, w sposób przewidziany przez prawo. Norma wyższa może uchylić moc obowiązującą normy niższej. Normy równorzędne mogą się wzajemnie uchylać, ale posiłkując się kryterium czasowości lub szczegółowości. Uchylenie mocy obowiązującej oznacza wyłącznie uchylenie przez organ stosujący prawo zastosowania normy w konkretnej sytuacji.
Kryterium podmiotowe - opiera się na istnieniu rozdziału kompetencji prawodawczych. Stanowienie konstytucji i ustaw przekazane jest władzy ustawodawczej tzw. Parlamentowi. Organy władzy wykonawczej mają kompetencję do wydawania rozporządzeń i zarządzeń. Upoważnienie do wydawania aktów niższego rzędu zawarte jest w akcie nadrzędnym.
Kryterium przedmiotowe - określone obszary regulacji prawnej odnoszą się do określonego szczebla hierarchii aktów prawnych. Materia spraw szczególnie ważna może być normowana tylko przez konstytucję.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz