Hierarchia potrzeb wg Maslowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchia potrzeb wg Maslowa-opracowanie - strona 1 Hierarchia potrzeb wg Maslowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa a Teoria X i Y wg D. McGregora
Abraham Maslow - pionier badań nad zachowaniami organizacyjnymi, twórca słynnej teorii hierarchii potrzeboraz (przypadkiem) ktoś, kto wywarł największy wpływ na sposób myślenia McGregora, kiedy ten opracowywał podejścia do zarządzania oparte na teoriach X i Y - przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania dotyczące związku pomiędzy skutecznym przywództwem a zdrowiem psychicznym. Analizując wyniki swoich oraz przeprowadzonych przez innych naukowców badań, A. Maslow odkrył, że jeśli sporządzi się listę charakterystycznych cech zdrowia psychicznego, u lepszych menedżerów będą one prawdopodobnie występowały częściej niż u gorszych. Jeśli przeprowadzi się testy psychologiczne człowieka, który najlepiej nadaje się do roli lidera - a więc potrafi najlepiej rozwiązać dany problem lub wykonać określone zadanie albo najlepiej rozumie obiektywne wymogi sytuacji - ta osoba będzie się charakteryzowała lepszą kondycją psychiczną niż inni. Ponadto - co też jest ważne - taki bardziej efektywny menedżer będzie mniej skłonny do dyrygowania pracownikami i rozkazywania im. „Takie postępowanie po prostu nie daje im satysfakcji” - sugeruje Maslow.
HIERARCHIA POTRZEB wg MASLOWA
Zaspokojenie potrzeby niższego rzędu rozbudza potrzebę rzędu wyższego
Rodzaj potrzeby
Opis W odniesieniu do pracownika
POTRZEBA
SAMOREALIZACJI
Kreatywność
Twórczość
Potwierdzenie własnej wartości
Ważna jest praca, w której można się wykazać zdolnościami, umiejętnościami, kwalifikacjami - pracownik chce być „twórcą” i ponosić wszelką odpowiedzialność za swoje działania, dlatego wymaga prac trudnych, złożonych, prototypowych, w których się urzeczywistnia.
POTRZEBA
UZNANIA
Godność
Szacunek
Sukces
Decydujące znaczenie ma forma wydawanych poleceń służbowych - pracownik będzie czuły na każde słowo, ton, gest, a w ocenie wykonywanej pracy będzie oczekiwał sprawiedliwości i nagrody, której otrzymanie zadecyduje o jego dalszej aktywności.
POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚCI
Akceptacja
Przyjaźń
Miłość
Istotna jest współpraca i dobre stosunki z grupą pracowniczą, zatem to, co postanowi grupa, będzie wytyczną działania pracownika bez względu na atrakcyjność propozycji przełożonego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz