Henri Le Chatelier

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Henri Le Chatelier - strona 1 Henri Le Chatelier - strona 2

Fragment notatki:

Henri Le Chatelier (1850-1936). Ważnym elementem w dorobku Le Chateliera jest sformułowanie tzw. cyklu organizacyjnego. Określa on etapy postępowania, które należy zachować chcąc, aby jakiekolwiek działanie przebiegło sprawnie.
1) Najważniejsze jest ustalenie celu działania; powinien być jeden cel, gdyż równoczesna realizacja wielu celów rozprasza wysiłki i osłabia szansę powodzenia:
- należy ściśle określić cel działania, a zarazem ograniczyć go w stosunku do realnych możliwości podmiotu działającego;
- następnie należy zbadać metody i środki prowadzące do realizacji przyjętego celu;
- aby móc znaleźć optymalne sposoby działania, trzeba najpierw ustalić i zbadać wszystkie czynniki wpływające na jego wynik;
- po dokonaniu tego należy przeprowadzić ich hierarchizację według ważności;
- gdy czynniki zostały sklasyfikowane, można je poddać analizie;
- analiza zastosowana może mieć charakter jakościowy, albo - jeśli jest taka możliwość - należy stosować analizę ilościową.
2) Kolejnym etapem cyklu organizacyjnego jest przygotowanie środków działania uznanych za niezbędne:
- przygotowanie obejmuje zarówno pozyskanie środków rzeczowych i zasobów ludzkich, jak i ich uporządkowanie;
- w momencie gdy stworzy się system organizacyjny zapewniający jak najsprawniejsze wykonanie działania, można przystąpić do jego wykonania.
3) Wykonanie działania powinno być przeprowadzone według wcześniej ustalonego planu;
- podczas wykonywania przedsięwzięcia organizatorskiego konieczna jest stała koordynacja faktycznych przebiegów działań z przebiegami planowanymi i dokonywanie na tej podstawie odpowiedniej regulacji wykonania.
4) Zamknięciem cyklu organizacji jest etap kontroli. Wyniki, które są uzyskiwane w toku wykonania działań, powinny być od razu kontrolowane z założonymi celami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz