hałas - omówienie - Dźwięk

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
hałas - omówienie - Dźwięk  - strona 1

Fragment notatki:

Dźwięk – drgania akustyczne polegające na ruchu drgających cząsteczek ośrodka
sprężystego względem położenia równowagi
Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla
zdrowia bądź może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy; subiektywne pojęcie
oddziaływania niekorzystnych dźwięków.
Kluczowe działania przy dokonywaniu oceny ryzyka
1. Identyfikacja różnych rodzajów ryzyka związanych z hałasem w organizacji
2. Określenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób, łącznie z personelem
zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, jak również pracownikami z grup
szczególnego ryzyka (np. kobiety ciężarne).
3. Ocena zastosowanych już środków mających na celu ograniczenie poziomów hałasu i
podjęcie decyzji co do dalszych niezbędnych działań.
4. Archiwizacja wszystkich zebranych danych i udostępnienie pracownikom oraz ich
przedstawicielom.
Metody pomiaru wielkości określających hałas
Metoda bezpośrednia polega na ciągłym pomiarze ekspozycji pracownika na hałas i odczycie
wielkości bezpośrednio z mierników, np. dozymetru hałasu lub całkującego miernika
poziomu dźwięku.
Metoda pośrednia polega na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż czas ekspozycji
pracownika oraz zastosowaniu odpowiednich zależności matematycznych do wyznaczenia
wielkości opisujących hałas na stanowiskach pracy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz