Hałas i drgania - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hałas i drgania - sprawozdanie - strona 1 Hałas i drgania - sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Górniczy
Gr 3
Temat: Hałas i drgania
Data wykonania
Data oddania:
Ćwiczenie nr 4
1. Wstęp teoretyczny:
HAŁAS
Hałas-niepożądane , nieprzyjemne , dokuczliwe , uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego , oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Podział hałasu ze względu na charakter oddziaływania
hałas nie wywołujący trwałych skutków w organizmie,
hałas szkodliwy.
Podział hałasu ze względu na przebieg czasowy:
ustalony - poziom dźwięku A zmienia się w czasie o wartość nie większą niż 5 dB,
nieustalony - poziom dźwięku zmienia się w czasie o wartość większą niż 5 dB .
Podział hałasu ze wzg. na zakres częstotliwości:
h. infradźwiękowy - do 16 Hz ,
h. słyszalny 16 - 16000 Hz ,
h. ultradźwiękowy 10 - 100 kHz.
Wpływ hałasu na organizm człowieka:
1.Wpływ hałasu na narząd słuchu i jego skutki.
Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują następujące jego cechy i okoliczności:
równoważny poziom dźwięku A lub poziom dźwięku A przekraczający 80 dB ,
długi czas działania hałasu ,
ciągła ekspozycja na hałas ,
hałas impulsowy,
widmo hałasu z przewagą składowych o częstotliwościach średnich i wysokich ,
cechy osobnicze.
Skutki wpływu hałasu na narząd słuchu to:
uszkodzenie struktur anatomicznych narządu słuchu powodujące spadek sprawności słuchu aż do głuchoty całkowitej , zaistniałe na skutek ekspozycji na hałas o poziomach szczytowych pow. 130 -140 dB upośledzenie sprawności słuchu bez widocznych uszkodzeń elementów anatomicznych narządu zaistniałe w wyniku długotrwałego narażenia na hałas o równoważnym poziom dźwięku A przekraczającym 80 dB
Pozasłuchowe skutki oddziaływania hałasu:
oddziaływanie bodźców słuchowych na ośrodkowy układ nerwowy, a za jego pośrednictwem na układ gruczołów wydzielania wewnętrznego . Konsekwencją czego stają się zaburzenia w funkcji wielu narządów wewnętrznych.
Przy poziomie ciś. Akustycznego powyżej 110-120 db występować mogą silne zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu (np.: zaburzenia wzroku ,równowagi i dotyku).
Wpływ hałasu na zrozumienie mowy oraz dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa.


(…)

… ,równowagi i dotyku).
Wpływ hałasu na zrozumienie mowy oraz dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa.
Kryteria ochrony słuchu w środowisku pracy
maksymalny poziom dźwięku A (maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A, występująca w czasie obserwacji),
szczytowy poziom dźwięku C (maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C, występująca w czasie obserwacji),
równoważny poziom dźwięku A .
2.Drgania…
… ze źródłem.
Wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne :
przemieszczenie
prędkość drgań
przyspieszenie drgań
Wibracji w praktyce opisujemy za pomocą następujących wielkości wartość średnia przyspieszenia drgań
wartość skuteczna przyspieszenia drgań
wartość szczytowa przyspieszenia
współczynnik szczytu
Podstawowe źródła drgań w środowisku to:
narzędzia ręczne, młotki , ubijaki, wiertarki udarowe, piły…
… zagrożenia mogące wywołać niepożądane skutki w organizmie człowieka.
3.4 Wyniki i obliczenia z pomiaru drgań mechanicznych o charakterze miejscowym
Wartość skuteczna am tn Składowa x
Składowa y
h
0,42
0,81
3
0,42
0,64
3
0,31
0,65
2
Obliczenie równoważnej wartości ameg (m/s2)
Odczytujemy z miernika :
ax szczytowe= 0,55 ay szczytowe= 0,49
ax skuteczne= 0,33 ay skuteczne = 0,25
Obliczamy współczynniki szczytu…
… :
Dopuszczalne , ze względu na ochronę zdrowia , wartości ważone przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne w ciągu 480 minut według Dziennika Ustaw Nr 69 :
Składowe drgań
Dopuszczalne wartości ważone przyspieszenia drgań
m/s2 K  2
2 < K  3
K > 3
X, Y, Z
0,8
1,8
2,8
Analiza wyników:
W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymaliśmy współczynniki szczytu mniejsze od 2 dla obu składowych , a więc na podstawie powyższego Dziennika Ustaw dopuszczalna wartość ważona przyspieszenia drgań wynosi amd = 0,8 [m/s2] , natomiast otrzymane w ćwiczeniu amegx = 0,4 [m/s2] ; amegy = 0,7 [m/s2] .Obie te wartości są mniejsze od wartości dopuszczalnej dlatego drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne w ciągu 480 minut nie stanowią zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa…
… : bezpośrednia polegająca na wykonaniu na kontrolowanym stanowisku pracy analizy widmowej sygnału przyspieszeń drgań 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości, za pomocą analizatora umożliwiającego wykonanie analizy jednoczesnej i odczytaniu ze wskaźnika analizatora jej wyników lub ich zapisania za pomocą rejestratora graficznego ; m. bezpośredniej 2 polegającej na wykonaniu na kontrolowanym stanowisku pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz