Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy - strona 1 Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy - strona 2

Fragment notatki:


Gwarancja Jest to instytucja umowna, która może być powołana do życia w umowie sprzedaży, albo w oddzielnej umowie. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do rękojmi - rękojmia wchodzi w grę z mocy samego prawa. Gwarancja jest fakultatywna . Jeśli gwarancja jest udzielona, to udziela jej sprzedawca, bądź wytwórca. W praktyce częściej udziela jej wytwórca. Gwarancji udziela sprzedawca na ogół w takiej sytuacji, gdy produkt jest pochodzenia zagranicznego. Jeśli z gwarancji nie wynika nic innego to w razie wątpliwości poczytuje się, że gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli kolejność korzystania z uprawnień w gwarancji nie jest określona, to wybór świadczenia ma dłużnik czyli gwarant (art.365). Jeśli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu to ten termin wynosi 1 rok licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana. Pamiętać należy, że kupujący może wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji . Kupujący może wybierać między rękojmią a gwarancją. Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku sprzedaży konsumenckiej Sprzedaż konsumencka to umowa w której po jednej stronie występuje sprzedawca - przedsiębiorca, po drugiej natomiast konsument, czyli osoba zawierająca umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z z ustawą z 22 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej obecnie funkcjonuje odrębny system ochrony konsumenta, wzorowany na dyrektywie wspólnotowej 99/44 o niektórych aspektach sprzedaży konsumenckiej i związanych z nią gwarancjach. Przy tego rodzaju umowach sprzedaży wyłączony jest reżim odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji przewidziany w kodeksie cywilnym (omówiony powyżej). Przepisy tej ustawy stosuje się do sprzedaży rzeczy ruchomych, tzw. towarów konsumpcyjnych. Nie stosuje się jej do sprzedaży energii elektrycznej, do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. Ustawa wprowadza szczególny system ochrony kupującego - odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową ma charakter obiektywny . Ta niezgodność towaru nie musi wynikać z działań lub zaniechań sprzedawcy. Poza tym, strony nie mogą ograniczyć tej odpowiedzialności (ani przez zastrzeżenie, że kupujący wie o wadach, ani nawet przez wskazanie innego porządku prawnego). Dopuszczalne jest umowne ograniczenie odpowiedzialności dokonane po zawiadomieniu sprzedawcy o niezgodności . Strony mogą np. zawrzeć ugodę. Przesłanki odpowiedzialności: niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

(…)

… w materiale dostarczonym przez kupującego, ale dotyczy to tylko umowy o dzieło.

… publicznie składanych zapewnień (np. w reklamach).
ad. 2 Niezgodność musi istnieć w chwili wydania. Ustawa wprowadza domniemanie istnienia tej niezgodności w chwili wydania, tym samym ciężar dowodu przerzucając jest na sprzedawcę (musi on wykazać, że powstała później). Dotyczy to jednak tylko kresu przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru. Po upływie tych 6 miesięcy to kupujący będzie musiał wykazać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz