GUAM-referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GUAM-referat - strona 1 GUAM-referat - strona 2 GUAM-referat - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju (GUAM)
Organizacja regionalna istniejąca od maja 2006 r ( powołana podczas szczytu w Kijowie). Współpraca między krajami członkowskimi rozpoczęła się już w 1997 r. Nazwa - od pierwszych liter państw. Do GUAM należą: Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan i Mołdawia. W 1999 do organizacji przystąpił również Uzbekistan, jednak wystąpił on już w 2005 roku. GUAM jest podmiotem prawa międzynarodowego. Do celów organizacji należą:
demokratyzacja krajów członkowskich, ochrona praw człowieka w regionie i rozwój ekonomiczny krajów członkowskich;
rozwiązywanie konfliktów w regionie celem zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze GUAM;
utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;
działania zmierzające do integracji europejskiej poprzez kontakty z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.
STRUKTURA
1. Główny organ to Rada, która składa się z:
Rady Szefów Państw
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych
Rady Narodowych Koordynatorów Rady Stałych Przedstawicieli
2. Zgromadzenie Parlamentarne:
Komisja ds. Politycznych i Prawnych
Komisja ds. Handlu i Spraw Gospodarczych
Komisja ds. Bezpieczeństwa Regionalnego
Komisja ds. Nauki, Kultury, Edukacji i Współpracy Międzyregionalnej
3. Sekretariat z Sekretarzem Generalnym na jego czele
4. Rada Biznesu
5. Grupy robocze:
ds. Transportu
ds. Gospodarki i Handlu
ds. Energii
ds. Technologii informacyjnych
ds. Turystyki
ds. Nauki, Kultury i Edukacji
*ds. Zwalczania Terroryzmu, Przestępczości Zorganizowanej i Dystrybucji Narkotyków
- Podgrupa o zwalczaniu handlu ludźmi i nielegalnej migracji
- Podgrupa ds. zwalczania handlu narkotykami
- Podgrupa ds. zwalczania terroryzmu
- Podgrupa ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy
*Komitet Sterujący ds. Ułatwień w Handlu i Transporcie
Forum Ekonomiczne
*Grupy działające w ramach programu GUAM-USA + Wirtualne Centrum
Ad.1 RADA SZEFÓW PAŃSTW
Organ definiujący priorytety polityki organizacji (główny organ decyzyjny);
Składa się z szefów państw członkowskich;
Wydaje decyzje, rekomendacje, zalecenia, deklaracje, umowy

(…)

… zmierzające do integracji europejskiej poprzez kontakty z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.
STRUKTURA
1. Główny organ to Rada, która składa się z:
Rady Szefów Państw
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych
Rady Narodowych Koordynatorów Rady Stałych Przedstawicieli
2. Zgromadzenie Parlamentarne:
Komisja ds. Politycznych i Prawnych
Komisja ds. Handlu i Spraw…
… przed posiedzeniem. Decyzje podejmowane są na podstawie konsensusu, bez głosowania, przy udziale wszystkich członków. Decyzje wchodzą w życie w dniu ich przyjęcia, chyba, że zostanie postanowione inaczej. Spotkania nadzwyczajne zwoływane są na prośbę co najmniej 1 członka.
Ostatni szczyt-> Batumi 2008 r.
RADA MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH
Organ wykonawczy, który zapewnia realizację decyzji i zaleceń Rady Szefów…
… wykonawcze i organy GUAM;
Rada udziela pomocy do pogłębiania: współpracy gospodarczej w ramach GUAM, ustanowienia strefy wolnego handlu, zapewnia korzystne warunki do przejścia na wyższy poziom współpracy gospodarczej, w oparciu o swobodny przepływ towarów, usług i kapitałów, rozwoju więzi współpracy oraz współpracy naukowo-technicznej między przedsiębiorstwami z państw uczestniczących GUAM, handlu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz