Grupy strategiczne - omówienie - budowa map

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy strategiczne - omówienie - budowa map - strona 1 Grupy strategiczne - omówienie - budowa map - strona 2

Fragment notatki:

Grupa strategiczna - grupa przedsiębiorstw
działających w danym sektorze i jako grupa
oddzielonych od innych takich grup barierami
mobilności, które tworzą realizowane podobne strategie
oraz cechy przedsiębiorstw należące do danej grupy
(wielkość, posiadane zasoby i umiejętności).
Cechy różnicujące przedsiębiorstwa dzięki którym
można przypisać je do grup strategicznych (tzw.
wymiary strategiczne):
! stopień specjalizacji (wg produktu, segmentu rynku
lub obsługiwanych rynków zagranicznych),
! podejście do wyrabiania marki i image firmy,
! dominujący typ oddziaływania na nabywców
(orientacja push lub pull - tłoczenie lub ssanie),
! wybór wykorzystywanych kanałów dystrybucji
(wyspecjalizowane - ekskluzywne lub szerokie),
! wybrany poziom jakości produktów i usług,
! poziom zaawansowania technologicznego (dążenie
do przywództwa technicznego lub naśladownictwo),
! zakres i stopień integracji pionowej,
! osiągnięta pozycja w dziedzinie kosztów (poziom
kosztów i zdolność do konkurencji cenowej),
! zakres oferowanych usług towarzyszących
produktowi podstawowemu,
! stosowana polityka cenowa (poziom cen, systemy
rabatów, warunki płatności),
! stosunki z macierzystą korporacją,
! stosunki z instytucjami władzy publicznej.
Procedura budowy mapy grup strategicznych:
! Określenie cech wymiarów strategicznych.
! Wybór par wymiarów strategicznych do
sporządzenia mapy grup strategicznych.
! Wyznaczenie pozycji przedsiębiorstw w układzie
współrzędnych określonym przez dana parę
wymiarów strategicznych.
! Identyfikacja grup strategicznych wyodrębnionych
przy użyciu wybranych wymiarów strategicznych.
Możliwości stwarzane przez mapę grup strategicznych:
! Poznanie struktury konkurencji w sektorze.
! Określenie bezpośrednich konkurentów i ich cech.
! Określenie pozycji danej grupy w sektorze.
! Identyfikacja luk rynkowych.
! Ustalenie możliwości przejść pomiędzy grupami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz