Grupy społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5145
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne - strona 1 Grupy społeczne - strona 2 Grupy społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Do głównych zagadnień poruszanych w tejże notatce należą: definicja grupy społecznej, więź obiektywna, więź subiektywna, więź behawioralna, kategoria statystyczna, społeczna, stereotyp, solidarność, świadomość klasowa, patologia więzi moralnej, atrofia więzi moralnej, konflikt tożsamości, kultura cynizmu, kultura manipulacji, kultura obojętności, konflikt partycypacji, grupa zorganizowana, krystalizacja i dekonstrukcja grupy, odmiany grup społecznych, grupy ekskluzywne, grupy inkluzywne, grupy jednofunkcyjne, wielofunkcyjne, grupy żarłoczne, totalitarne, grupy zadaniowe, addytywne, kooperacyjne, koniunktywne, grupy odniesienia, socjalizacja, kontrsocjalizacja, syntetyczne typologie grup

SOCJOLOGIA: WYKŁAD 2
GRUPY SPOŁECZNE
Cechy grupotwórcze
Odmiany zbiorowości ludzkich - kategorie: statystyczna, socjologiczna, społeczna
Więź moralna - treść i zasięg
Patologia więzi moralnej
Zjawisko równoczesnej partycypacji i konflikt partycypacji
Grupy zorganizowane: formalne i nieformalne
Krystalizacja i dekonstrukcja grupy
Odmiany grup społecznych:
obiektywne kryteria klasyfikacji
subiektywne kryteria klasyfikacji
Syntetyczne typologie grup
GRUPA SPOŁECZNA
Zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej, zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna.
WIĘŹ OBIEKTYWNA - poczucie wspólnoty wynikające z podobieństwa sytuacji życiowej: miejsca zamieszkania, zawodu, wieku itp.
WIĘŹ SUBIEKTYWNA - poczucie wspólnoty z członkami grupy, do której należymy
WIĘŹ BEHAWIORALNA - podobne lub wspólne działania podejmowane przez członków grupy
ODMIANY ZBIOROWOŚCI LUDZKICH
KATEGORIA STATYSTYCZNA - zbiór jednostek podobnych pod względem jakiejś wybranej cechy i różniących się pod tym względem od innych
KATEGORIA SOCJOLOGICZNA - zbiór ludzi podobnych pod względem istotnej społecznie cechy, która implikuje realne podobieństwo sytuacji życiowej, interesów i szans
KATEGORIA SPOŁECZNA - zbiór ludzi podobnych pod względem jakiejś istotnej społecznie cechy, którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych
STEREOTYP - jednostronny, upraszczający, wyidealizowany obraz własnej zbiorowości (autostereotyp) i równie jednostronna, upraszczająca i negatywna wizja zbiorowości obcych (w skrajnym przypadku traktowanych jako wrogie)
SOLIDARNOŚĆ - życzliwość, gotowość do współpracy, poparcia i niesienia pomocy wobec osób, które obejmujemy kategorią ,,my'': członków naszej grupy czy kategorii społecznej
ŚWIADOMOŚĆ KLASOWA - poczucie wspólnoty interesów z członkami własnej klasy, definicja wrogów zagrażających tym interesom i gotowość do walki o ich realizację
WIĘŹ MORALNA - TREŚĆ I ZASIĘG
WIĘŹ MORALNA - szczególna relacja powinnościowa zakładająca zaufanie, lojalność i solidarność w stosunku do innych objętych kategorią ,,my''
ZAUFANIE - oczekiwanie korzystnych dla mnie działań partnerów interakcji czy stosunków społecznych
LOJALNOŚĆ - zobowiązanie, aby nie nadużyć zaufania kogoś, kto obdarza mnie zaufaniem

(…)

… subiektywny, a brak więzi obiektywnej i behawioralnej
ODMIANY GRUP SPOŁECZNYCH
Obiektywne kryteria klasyfikacji ze względu na:
LICZEBNOŚĆ GRUPY - TRWAŁOŚĆ - SPOSÓB REKRUTACJI - INTENSYWNOŚĆ UCZESTNICTWA - KORZYŚĆ - STOPIEŃ ZORGANIZOWANIA
DIADA, TRIADA (Georg Simmel)
GRUPY DOŻYWOTNIE - takie, z których wystąpienie jest niemożliwe lub bardzo utrudnione
GRUPY EKSKLUZYWNE (elitarne) - inaczej zamknięte…
…, od których chcemy się zdystansować, będące naszymi negatywnymi grupami odniesienia
DIAGRAM: Typy identyfikacji z grupą
SYNTETYCZNE TYPOLOGIE GRUP
CHARLES H. COOLEY: grupy pierwotne i grupy wtórne
GRUPY PIERWOTNE - niewielkie, nieformalne, spontaniczne, o bezpośrednich kontaktach i interakcjach (twarzą w twarz) członków rozpoznających się nawzajem, podejmujących zróżnicowane działania, częściowo z pobudek…
…) - akceptowana społecznie skrajna interesowność, egoizm, indyferentyzm wobec szkód czy cierpień innych
KONFLIKT TOŻSAMOŚCI - rozdarcie osobowościowe wynikające z równoczesnej przynależności do grup, które mają odmienne, a nawet sprzeczne cele i interesy, a równocześnie wymagają jednoznacznej identyfikacji, lojalności i zaangażowania od swoich członków
KONFLIKT PARTYCYPACJI
Sytuacja, w której uczestnictwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz