Grupy prac projektowych - omówienie - Planowanie szczegółowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy prac projektowych - omówienie - Planowanie szczegółowe - strona 1 Grupy prac projektowych - omówienie - Planowanie szczegółowe - strona 2

Fragment notatki:

Dobra organizacja to podstawa sukcesu-o tym nie trzeba chyba nikogo przekonywać. We
wszystkich przypadkach, procedury są bardzo podobne.
Grupa 1. Planowanie wstępne
Jest to prawdopodobnie najważniejsza faza w całym projekcie. Jej istotą jest określenie co ma
być zrobione i kiedy ma być zrobione. Na tym etapie badamy wykonalność projektu we
wszystkich fazach. W ten sposób tworzymy środowisko dla jego realizacji. Główne
realizowane na tym etapie zadania to:
-określenie głównych etapów i zadań związanych z realizacją projektu
-ustalenie terminów odniesienia(opisujących planowaną realizację poszczególnych etapów i
zadań projektu)
-ocena wykonalności
Grupa 2. Planowanie szczegółowe
W tej fazie następuje dogłębna analiza i planowanie poszczególnych zadań, zasobów i
wymagań czasowych, jak również oczekiwanych efektów.
Główne, realizowane na tym etapie zadania to:
-opracowanie szczegółowych procedur realizacyjnych, określających sposób wykonania
poszczególnych zadań
-szczegółowe opracowanie harmonogramów i wykorzystania zarówno ludzkich jak i
materialnych zasobów
-oszacowanie kosztów
Grupa 3. Implementacja, nadzór i kontrola realizacji projektu
Określone osoby lub zespoły wprowadzają w życie plan, nadzorują jego wykonanie i
rozliczają poszczególne zadania(etapy), dokonując niezbędnych poprawek. Główne
realizowane na tym etapie zadania to:
-nadzór i kontrola realizacji zadań
-adaptacja projektu do rzeczywistych warunków realizacji
Grupa 5. Realizacja projektu
Realizacja projektu obejmuje:
-realizację opracowanych wcześniej harmonogramów
-kontrolę jakości
-zarządzanie wykorzystaniem zasobów
-modyfikację istniejącego harmonogramu w celu dostosowania go do rzeczywistych
warunków realizacji projektu.
Grupa 6. Prace końcowe
Prace gwarantujące prawidłowe zamknięcie i prezentację(m.in. przyszłym użytkownikom),
zakończonego projektu. Główne realizowane na tym etapie zadania to:
-opracowanie i prezentacja raportu końcowego
-rozliczenie przydzielonych środków
-udostępnienie materiałów dla potrzeb szkoleniowych i historycznych
Stopień złożoności projektów może być bardzo szeroki, od prostych do bardzo złożonychzawierających sprzężonych ze sobą w podprojekty, też o różnym stopniu złożoności. Mimo
podobnych, w ogólnym zarysie, procedur każdy projekt wymaga indywidualnego
potraktowania.
Te same proste procedury znajdują zastosowanie przy bardziej złożonych projektach, takich
jak np. projekty korporacyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz