Grecka koncepcja stosunków międzynarodowych - wykład, 2sem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grecka koncepcja stosunków międzynarodowych - wykład, 2sem - strona 1

Fragment notatki:

Grecka koncepcja stosunków międzynarodowych
1) Tukidydes - twórca stosunków międzynarodowych, jego dzieło to „Wojna peloponeska”.
2) Hegemonia i arche - panowanie nad innymi utożsamiano z panowaniem na morzach; źródłem postawy ekspansywnej była chęć posiadania więcej (leonaxia).
3) Posiadanie nie było celem samym w sobie, celem działania była chęć pokonania drugiej strony.
4) Rywalizacja to przejaw dobrego użycia wolności, a wolność utożsamiana była z możliwością podporządkowania sobie innych. 5) Koncepcja heroiczna- aby być wolny, trzeba panować nad innymi.
6) Potęga państwa mierzona jest zazdrością, jaką wywołuje w innych narodach.
7) Wojna to stan natury.
8) Przywiązywali wagę do instytucji arche: a. Kleruchie: oddziały ateńskie stacjonujące na ziemiach państwa morskiego
b. Phoros: danina pieniężna nakładana na podbite kraje
c. Proksenia: instytucja obejmująca obywateli danego polis, którzy są reprezentantami ateńskiemi na miejscu
d. Episkopoi: urzędnicy ateńscy, pilnujący na miejscu interesów Aten
9) Usprawiedliwienie ateńskiej polityki ekspansji:
 Polityczne - zwycięstwo miasta w wojnie Medyńskiej i oszczędzenie Hellenom niewoli.
 Filozoficzne - związane z pojęciem natury; każdy, kto miałby wystarczająco siły, by znieść wroga, postąpiłby tak samo jak Ateńczyk.
10) Natura ludzka opiera się na trzech celach:  Dążenie do chwały
 Zabieganie o własny interes
 Strach
11) Zasada siły miała dla Aten wymiar kosmiczny, któremu poddani byli tez bogowie. 12) Koncepcja panhellenizm:  Tok myślenia oparty na trzech przesłankach:  Przekonanie o bezsensowości walk między Grekami.
 Konieczność odtworzenia hegemonii w celu osiągnięcia zdolności wspólnego działania.
 Przekonanie o naturalnej wyższości Hellenów nad barbarzyńcami i Azjatami.
 Rzecznikami tego nurtu było Sokrates i Demostenes.
 Podstawa dla konfederacji państw Greckich  Barbarzyńcy są niewolnikami z natury, dlatego zajęcie ich ziemi i zmuszanie do pracy jest czynnością pożądaną
 Panhellenizm był wykorzystywany przez Aleksandra Wielkiego do legitymizacji najazdu na Persję; celem Aleksandra nie była władza, lecz chęć zaprowadzenia harmonii, wywalczenie dla wszystkich pokoju, zjednoczenie świata poprzez wprowadzenie wspólnego prawa i pokoju między ludźmi.
 Homonoia - początkowo brak walk frakcyjnych w mieście, a potem pokój na świecie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz