Granice zasady swobody umów.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granice zasady swobody umów. - strona 1

Fragment notatki:

Granice zasady swobody umów. Sprzeczność celu umowy z ustawą (iuris cogentis + przepisy semiimperatywne).
Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego.
Sprzeczność umowy z natura zobowiązania (właściwością zobowiązania) - sporo kazuistycznego orzecznictwa-zapoznaj się z nim, znać jakieś przykłady.
Model ogólny stosunku obligacyjnego ("legalny”).
Konkretny model stosunku obligacyjnego - umowa godzi w ten model, sąd to uzasadnia (patrz: orzecznictwo).
Te trzy sytuacje określa art. 58 kc - umowa może być nieważna:
- w całości,
- fragment (klauzula salwatoryjna).
Te 3 kryteria w 356. W literaturze i judykaturze są to kryteria o charakterze systemowym, m.in.:
Zasada swobody umów nie odnosi się do stosunków prawno rzeczowych, spadkowych, rodzinnych.
Niektórzy autorzy twierdzą, że przewłaszczenie (fiducjarne) nieruchomości na zabezpieczenie nie może być uzasadniane tylko zasadą swobody umów - na tym tle powstał spór w doktrynie, choć SN dopuszcza takie przewłaszczenie.
Czynności jednostronne nie są objęte zasadą swobody umów, tylko ustawa tworzy czynność jednostronną.
Czynności abstrakcyjne - SN tak - gwarancja na pierwsze żądanie (wyłącza dużą ilość zarzutów).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz