Gramatyka łacińska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gramatyka łacińska - strona 1

Fragment notatki:


W pliku znajdziemy V deklinacji, rzeczowo opisanych, obejmujących zasady stosowania wraz z wyjątkami.

Indicativus praesentis activi (tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej)
KON
I - temat zakończony na samogłoskę -a
II - temat zakończony na samogłoskę -e
III - temat zakończony na spółgłoskę
IV - temat zakończony na samogłoskę -i
INF
amare
videre
legere
audire
OS
SL
PL
SL
PL
SL
PL
SL
PL
1
amo
amamus
video
videmus
lego
legimus
audio
audimus
2
amas
amatis
vides
videtis
legis
legitis
audis
auditis
3
amat
amant
videt
vident
legit
legunt
audit
audiunt
IMP
ama
amate
vide
videte
lege
legite
audi
audite
Indicativus praesentis passivi (tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony biernej)
KON
I
II
III
IV
INF
amari
videri
legi
audiri
OS
SL
PL
SL
PL
SL
PL
SL
PL
1
amor
amamur
videor
videmur
legor
legimur
audior
audimur
2
amaris
amamini
videris
videmini
legeris
legimini
audiris
audimini
3
amatur
amantur
videtur
videntur
legitur
leguntur
auditur
audiuntur
Imperfectum indicativi activi (czas przeszły niedokonany trybu oznajmującego strony czynnej)
KON
I
II
III
IV
OS
SL
PL
SL
PL
SL
PL
SL
PL
1
amabam
amabamus
videbam
videbamus
legebam
legebamus
audiebam
audiebamus
2
amabas
amabatis
videbas
videbatis
legebas
legebatis
audiebas
audiebatis
3
amabat
amabant
videbat
videbant
legebat
legebant
audiebat
audiebant
Imperfectum indicativi passivi (czas przeszły niedokonany trybu oznajmującego strony biernej)
KON
I
II
III
IV
OS
SL
PL
SL
PL
SL
PL
SL
PL
1
amabar
amabamur
videbar
videbamur
legebar
legebamur
audiebar
audiebamur
2
amabaris
amabamini
videbaris
videbamini
legebaris
legebamini
audiebaris
audiebamini
3
amabatur
amabantur
videbatur
videbantur
legebatur


(…)


Futurum primum indicativi activi (czas przyszły I trybu oznajmującego strony czynnej)
KON
I
II
III
IV
OS
SL
PL
SL
PL
SL
PL
SL
PL
1
amabo
amabimus
videbo
videbimus
legam
legemus
audiam
audiemus
2
amabis
amabitis
videbis
videbitis
leges
legetis
audies
audietis
3
amabit
amabunt
videbit
videbunt
leget
legent
audiet
audient
Futurum primum indicativi passivi (czas przyszły I trybu oznajmującego strony biernej…
… - ablatiwus czasu
Rzeczowniki oznaczające czas: tempus, saeculum, annus i inne użyte w ablatiwie (bez przyimka), odpowiadają na pytanie „kiedy”.
temporibus antiquis - w czasach starożytnych
saeculo primo - w pierwszym wieku
Czasowniki koniugacji III zakończone na -io
Do koniugacji III należą również czasowniki o temacie na -i:
cupio, cupis, cupere (pragnąć), facio, facis, facere (czynić), capio, capis…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz