Główne założenia etyki epikurejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne założenia etyki epikurejskiej - strona 1 Główne założenia etyki epikurejskiej - strona 2 Główne założenia etyki epikurejskiej - strona 3

Fragment notatki:

22. Główne założenia etyki epikurejskiej - hedonizm i radość życia
- szczęście polega na doznawaniu przyjemności a nieszczęscie na doznawaniu cierpień
- do szczęścia wystarczy brak cierpienia, postrzegany jako przyjemność bo człowiekowi jest dobrze z natury, naturalny stan człowieka gdy nic dobrego i nic złego go nie spotyka jest stanem przyjemnym a samo życie jest radością
- hedonizm połączony z kultem życia; życie jest największym dobrem a do tego jedynym tak naprawde danym nam na własność (epikurejczycy byli niejako sektą czcicieli zycia), ponieważ jest przemijające i jednorazowe, trzeba go używać docześnie, na przyszłe bytowanie nie można liczyć (doktryna na wskroś doczesna)
- głównym składnikiem szczęścia jest radość życia (pzryjemność negatywna bo wystarczy do niej brak cierpienia, nie dlatego ze odczuwana negatywnie bo wszystkie przyjemności są odczuwane pozytywnie) ale istnieją też przyjemności zewnętrzne (pozytywne bo wymagają dwóch warunków: trzeba mieć potrzeby i trzeba je zaspokoić), przyjemności negatywna jest wyższa od pozytywnej bo tylko przy braku potrzeb człowiek może być zupełnie wolny od cierpienia Najwięcej przyjemności ma te kto ma najmniej potrzeb - celem zycia powinno być dażenie do przyjemności negatywnej, aby go osiągnąć nie potrzeba zabiegać o przyjemności trzeba tylko unikać cierpień, nie zaspakajać potrzeb ale się ich wyzbywać; przyjemnśc pozytywna jest jedynie środkiem zagłusznia cierpień gdy te wystapią
- nie ma róznic jakościowych między przyjemnościami ( nie ma mniej lub bardziej szlachetnych są tylko mniej lub bardziej przyjemne) ale Epikur zaleca zabieganie o radości duchowe, szerzył kult przyjaźni i szlachetnego wysubtelnionego życia (najskromniejsze przyjemności jak grono przyjaciól i kwaity w ogrodzie dla niego największym)
- istnieją dwa sposoby na szczęście czyli cnota (nalezy ją pielegnować gdyż jest środkiem do szczęścia nie jest jednak cena sama przez sie i bez sensu robić coś da niej samej) i rozum (trafnie wybiera przyjemności i kieruje myślami, które łatwo bładzą i zakłócają spokój) Nie ma życia przyjemnego, które nie byłoby rozumne, moralnie podniosłe i srawiedlwe, ani tez nie ma życia rozumnego, mranie podniosłego i rozumnego, które nie byłoby przyjemne Idealizm a realizm Idealizm i realizm maja wiele różnych znaczeń, jako pojęcia przeciwne funkcjonują, gdy wyrażają stanowiska dotyczące bytu lub jego poznania, odpowiadają odmiennie na pytania: czy istnieje byt materialny niezależny od świadomości poznającej? (w jaki sposób istnieją przedmioty naszego poznania?); co poznajemy? (co jest przedmiotem naszego poznania?) czy poznajemy przedmioty niezależnie od świadomości poznającej? idealizm

(…)

…; wszelkie zło pochodzi z nieświadomości, zły człowiek to ten który nie wie, że czyni źle (jak Chrystusa odpuśc im bo nie wiedzą co czynią) wiedza jest warunkiem dostatecznym cnoty jest to jedno i to samo wiedzieć co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym, jeśli wiedza nie wystarcza do cnoty znaczy, że jet powierzchowna i niepełna (intelektualizm etyczny)
- nalezy szukac wiedzy…
… - jego powstanie w IX w zapoczątkowało spór o uniwersalia; odrzuca istnienie pojęć i przedmiotów ogólnych, uznaje jedynie istnienie nazw ogólnych, nie istnieje nic poza rzeczami jednostkowymi (Eryk z Auxerre, Roscelin) 3. konceptualizm - stanowisko pośrednie między nominalizmem a realizmem, uniwersalia (nazwy ogólne) nie maja bytu realnego, są tylko pojęciami (Jan z Salisbury) 4. realizm umiarkowany - uniwersalia…
… powinno zająć miejsce niewykonlych takich jak szukanie przyczyn;
Comte stworzył nową klasyfikację nauk, rozróżniając:
nauki abstrakcyjne (zajmujące się prawami łączącymi fakty przyrody), czyli matematykę, astronomię, fizykę, chemię, biologię i socjologię (socjologia do tej pory nie istniała została stworzona przez Comte'a) nauki konkretne (opisujące fakty, np. mineralogia) w swoim systemie nie uwzglenił…
… Comte'a: nacisk na antropocentryzm prowadzi do zupełnie nie pozytywistycznego wizerunku człowieka, jest to wizja utopijna, Comte tworzy religię człowieka
Etyka dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń…
… etyczna składała się z trzech tez 1. dobra stanowią hierarchię 2. szczytem hierarchii nie jest żadne z dóbr realnych lecz dobro idealne: idea dobra 3. dobra realne są poczatkiem i nieuniknionym etapem w drodze do szczytu
Arystoteles
- nie ma innego dobra niż realne
- celem najwyższym czyli najwyższym dobrem osiągalnym jest eudajmonia (w rozumieniu Greków doskonałośc jednostki, można tłumaczyc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz