Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej - strona 1 Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej - strona 2

Fragment notatki:

Główne czynniki lokalizacji działalności usługowej. Uwarunkowania lokalizacji ogólnej usług: czynniki związane z wyborem rynku docelowego : liczba i koncentracja potencjalnych nabywców, ich przestrzenne rozmieszczenie, siła nabywcza, preferencje nabywców, mobilność czynniki finansowe : ceny gruntu, koszty budowy i modernizacji jednostki usługowej czynniki wynikające z założeń planowania przestrzennego i polityki władz samorządowych dotyczących tendencji rozwojowych infrastruktury terenu, w tym przyszły stan dróg i komunikacji czynniki związane z przedsiębiorstwem : zasoby materialne, personalne, doświadczenie, pozycja rynkowa, przyjęta koncepcja oferowania usług, planowe strategie cenowe czynniki związane z natężeniem konkurencji , nasycenie obszaru placówkami usługowymi. Uwarunkowania lokalizacji szczegółowej usług: Demograficzne (liczba ludności, gęstość zaludnienia, zróżnicowanie ludności wg płci i wieku, liczba wielkości gospodarstw domowych) Ekonomiczne (poziom i dynamika wzrostu dochodów nabywczych, popyt potencjalny i efektywny, styl życia, modele konsumpcji, stabilność ekonomiczna regionu, stopa bezrobocia) Finansowe (ceny gruntów i nieruchomości, koszty leasingu, wykupu, koncesji, koszty budowy i modernizacji obiektów usługowych, koszty ochrony jednostki handlowej) Urbanistyczne (wielkość jednostki osadniczej, plany przestrzennego zagospodarowania terenu, rodzaj zabudowy (gęstość, wiek, styl)) Transportowe (poziom i dynamika rozwoju transportu publicznego, stopień zmotoryzowania segmentu docelowych nabywców, dogodna lokalizacja i dostępność parkingów, dostępność środków transportu dla dostawców i personelu) związane z konkurencją (natężenie konkurencji bezpośredniej i pośredniej, szanse i zagrożenia wynikające z lokalizacji obok renomowanego konkurenta, strategie stosowane przez lokalnych konkurentów.)
Inne czynniki lokalizacji usług: środowiskowe - jakość gleb, klimat, stosunki wodne, ukształtowanie terenu, jakość środowiska osadnicze - zasoby pracy, urbanizacja, kwalifikacje, płace, tendencje aglomeracyjne i deglomeracyjne, rynki zbytu związane z preferencjami usługodawcy - wielkość kapitału, stan dotychczasowego zainwestowania, podatki, dostępność kredytów, obecność potencjalnych kooperantów pozostałe - polityka państwa, sprawność administracyjna, uwarunkowania międzynarodowe, obronność kraju, atmosfera społeczna.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz