Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 2 - strona 1 Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 2 - strona 2 Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 2 - strona 3

Fragment notatki:


1 Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 2 Rzeki - erozja i sedymentacja Erozyjne działanie wód  płynących Ablacja  – erozyjna działalność  deszczu (spłukiwanie): spływ  powierzchniowy powoduje: • spłukiwanie luźnego osadu  (wypłukiwanie gleb) • rozpuszczanie składników mineralnych, Piramidy ziemne w osadach  glacjalnych Żłobki krasowe - lapiez 4 Rzeki Geologiczna działalność rzek: •  erozja,  •  transport, •  akumulacja (depozycja) 5 Parametry transportu rzecznego: • Wydolność rzeki  (competence) – zdolność do  transportowania ziarn o danej wielkosci maks. Miara: maksymalna grubość ziarna • Nośność rzeki  (capacity) – zdolność do  transportowania maks objętosci osadu Miara: objętość transportowanego osadu =  grubosc osadzonej warstwy. • Obciążenie rzeki  Miara: masa osadu transportowanego w jednostce  czasu, 6 Czyli np.: • Strumień górski posiada: • dużą wydolność (niesie grube  fragmenty), ale  • małą nośność (niesie osad małej  objętości) 2 7 Transport rzeczny: •  materiał rozpuszczony, •  materiał zawieszony  (suspensja), •  materiał wleczony (trakcja). 8 Skutki transportu rzecznego: •  kruszenie materiału, •  abrazja, •  sortowanie materiału. Abrazja Prędkość erozyjna i prędkość transportowa (Diagram Hjulstroma) EROZJA TRANSPORT DEPOZYCJA: OSAD STAGNUJACY De po zy cj a Ero zja  pia sku  i ż wir u Ero zja m ułu 11 Erozja rzeczna: erozja denna, erozja boczna, erozja wsteczna. 12 Mechanizmy erozji dennej: •  Kawitacja - bezpośrednie  rozmywanie dna przez wodę , •  Abrazja – tarcie miedzy ziarnami  & miedzy ziarnami i dnem , •  Eworsja – lokalna erozja przez  grube fragmenty uwiezione i wirujące  w zagłębieniu dna 3 Kotły rzeczne (eworsyjne) Baza erozji i profil równowagi Erozja boczna (i akumulacja)  14 Skutki erozji wstecznej: •  cofanie się progów wodospadów, •  wsteczne pogłębianie koryta, •  cofanie się źródeł, •  kaptaż rzeczny. Profil wodospadu – przykład:  Niagara Kaptaż rzeczny ('rabunek' dorzecza) 16 Osady rzeczne: •  aluwia (osady rzeczne  s.s. ), •  osady stożków napływowych, •  osady deltowe. 17 Osady aluwialne: osady korytowe: •  bruk korytowy, •  łachy meandrowe, •  łachy śródkorytowe, osady pozakorytowe. Stożek napływowy Nasyp piedmontowy: pokrywa lateralnie  połączonych stożków aluwialnych 4 Przebieg koryt rzecznych Rzeki - koryta: -prostolinijne -roztokowe -meandrujące Rzeki meandrujące: Koryto i równia zalewowa Boczna migracja koryta Powstawanie starorzeczy Cykliczność osadów rzek  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz