Geneza i program OZN- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i program OZN- opracowanie - strona 1 Geneza i program OZN- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Geneza i program OZN. OZN - Obóz Zjednoczenia Narodowego
Geneza:
Potrzeba stworzenia następcy BBWR oraz konsolidacji obozu sanacyjnego rozbitego po śmierci J.P.
Stworzenie nowej organizacji nie było proste
Rydz - Śmigły zdecydował, że OZN będzie partią jednolitą, i że każda wstępująca do niej partia będzie się rozwiązywała
21.02.1937 - deklaracja programowa
Struktura: Szef: Zygmunt Wenda - sztab (w sumie 7 oddziałów), który dzielił się na:
Sektor miejski (zarząd, okręg, oddział, zespoły)
Sektor wiejski (zarząd, okręg, obwód, gromada, zespół)
Zniesiona wybieralność - wszystkich kierowników i przewodniczących mianowała wyższa instancja OZN (Nieprzyjęty kandydat mógł się odwołać do wyższego szczebla)
Członkami OZN mogli być tylko Polacy, rekomendowani przez dwóch członków OZN
Obowiązki członka:
Przynależność do odpowiedniego terenowego oddziału
Udział w zebraniach org. i wykonywanie poleceń partii Przykładna postawa zawodowa i społeczna, składki
Utrata członkostwa:
Zwykłe skreślenie z listy (niepłacenie składek, leserstwo, rezygnacja)
Wydalenie przez Sąd Org. za nieetyczną postawę itp.
Luty 1938 - zmiany
Połączenie sektora wiejskiego i miejskiego
Jednolite kierownictwo na wszystkich szczeblach, zniesiono prezydia
Program:
Kontynuacja pomajowego systemu rządów
Kult Piłsudskiego
Powiązanie ideologii państwowej z narodową
Zrównanie państwa i narodu, uznanie je za tożsame
Silna władza oparta na autorytecie i uprawnieniach Prezydenta, ograniczenie roli parlamentu
Podkreślenie roli armii
Znaczenie Kościoła katolickiego, jako szczególne
Potępienie komunizmu
Własność prywatna = podstawowe prawo
Partie: Narodowo - Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy; Związek Działaczy Społecznych; Chłopskie Stronnictwo Rolnicze; PSL - Wyzwolenia; byli działacze Stronnictwa Chrześcijańskiego, Związek Młodych Narodowców; Zjednoczenie Chrześcijańsko - Społeczne; część działaczy: Narodowego Stronnictwa Pracy, Partii Pracy, Związku Chłopskiego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz