Historia II RP

note /search

Bilans drugiej wojny światowej dla narodu i państwa polskiego- opracow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Bilans drugiej wojny światowej dla narodu i państwa polskiego 1. Straty demograficzne i materialne Polski Druga wojna światowa i związana z nią okupacja Polski spowodo­wały wysokie straty demograficzne wśród polskiego społeczeństwa. Ofiarą bezpośredniej i pośredniej eksterminacji władz hitlerowski...

Delegatura rzśdu RP- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Delegatura rządu RP - organizacja, zadania, wpływy polityczne. Było to konspiracyjne przedstawicielstwo rządu RP w kraju. Głównym zadaniem była organizacja polityczna państwa podziemnego i przygotowanie administracji na okres po wyzwoleniu. W skład delegatury - odpowiedniki przedwojennych ministers...

Eksploatacja gospodarcza ziem polskich 1939- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Eksploatacja gospodarcza ziem polskich 1939-1945 Plany niemieckie wobec ziem polskich: - germanizacja drogą zniemczenia miejscowej ludności - realizowanie zamiarów oczyszczenia tych ziem z dotychczasowych mieszkańców - wykorzystywanie istn...

Geneza i program OZN- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Geneza i program OZN. OZN - Obóz Zjednoczenia Narodowego Geneza: Potrzeba stworzenia następcy BBWR oraz konsolidacji obozu sanacyjnego rozbitego po śmierci J.P. Stworzenie nowej organizacji nie było proste Rydz - Śmigły zde...

Pierwsze ośrodki władzy lokalnej 1918-1919

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6041

PIERWSZE OŚRODKI WŁADZY LOKALNEJ 1918-1919 (to jest jakieś uzupełnienie, choć w wersji ogólnej już jest to pytanie. Robert przesłał to dziś na wyborową) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powstała 19.X .1918 w Cieszynie przewodniczący: Józef Londzin cel: przejęcie władzy w ks. Cieszyńskim po ro...

Stosunki polsko- radzieckie w latach II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 2702

Stosunki polsko - radzieckie w latach II wojny światowej. Armia czerwona wkroczyła na teren RP 17.09.1939r. od tej chwili rozpoczął się okres okupacji Polski przez ZSRR. Stosunki polsko - radzieckie w I okresie II WŚ były złe. ZSRR był agresorem, który pod fałszywymi hasłami wkroczył na tereny wscho...

Walka z opozycją sejmową- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Walka z opozycją sejmową-proces brzeski. Proces polityczny w 1931-32 w Warszawie, wytoczony przez władze sanacyjne przywódcą opozycji parlamentarnej- przeciwko posłom Centrolewu oraz działaczom partii opozycyjnych nie będących członkami Centrolewu. Przedstawicieli opozycji aresztowano 10 IX 1930 z ...

Znaczenie polityczne BBWR- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2240

Znaczenie polityczne BBWR BBWR - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Powstanie: grudzień 1927 Do BBWR weszły: Partia Pracy Związek Naprawy Rzeczpospolitej Polska Organizacja Pracy Państwowej Stronnictwo Prawicy Narodowej Chrześcijańsko Stronnictwo Rolnicze (od 1930) Związek Chłopski i

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce -PPS-WRN, PS, RPPS PPS. We wrześniu 1939 r. partia włączyła się w kampanię obronną przeciwko niemieckiej agresji powołując ochotnicze bataliony robotnicze, organizowała obronę cywilną, wydawała patriot...