Genetyka - notatki na kolokwium zaliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - notatki na kolokwium zaliczeniowe - strona 1 Genetyka - notatki na kolokwium zaliczeniowe - strona 2 Genetyka - notatki na kolokwium zaliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

MUTACJE I MUTAGENEZA.
Mutageny takie jak NTG (nitrozoguanidyna), 5-BUdR (5-bromodezoksyurydyna), HA (hydroksylamina) czy OA (oranz akrydyny) maja znany mech dzialania na bakt, co jest wykorzystywane do odczytu typu molekularnych zmian w genomach org. W prostym tescie z uzyciem krazkow bibuly nasaczonych mutagenem i naniesionych na plytke z hodowla bakt mozna oznaczyc rodzaj mutacji pierwotnej, jak tez wlasnosci mutagenne badanych zw chem.
TEST AMESA Istnieje wiele odmian testow badajacych czestosc pojawiania sie mutacji w DNA bakterii. Najczesciej stosowanym jest test Ames'a. Test ten jest wykorzystywany przez wiele laboratoriow i sluzy wykrywaniu mutacji powrotnych u bakterii Salmonella typhimurium. Otrzymane wyniki posluzyly do utworzenia licznych baz danych dotyczacych wlasciwosci mutagennych wielu zw chem. Oprocz testu rewersji mutacji w histydyno-zaleznych szczepach Salmonella, naukowcy opracowali inne szczepy bakt, w kt poprzez rewersje mutacji mozna oceniac mutagenny wplyw subst. chem. Test na rewersje mutacji w systemie Escherichia coli lacZ jest alternatywa dla testu Ames'a. Do oceny mutagennosci zostaly wykorzystane szczepy E. coli lacZ-. Bakterie z allelem lacZ- koduja nieaktywna forme beta-galoktozydazy. W obecnosci laktozy jako zrodla wegla, bakterie te wymagaja do wzrostu aktywnej formy tego enzymu, kt hydrolizuje laktoze do glukozy i galaktozy. Rewersja do formy lacZ+ pozwala na wzrost szczepow na podlou zawierającym laktoze. Innym testem uzywanym w ocenie mutagennosci substancji, jest test rewersji mutacji w systemie E. coli WP2. Procedura jest taka sama jak w tescie Ames'a z tym, ze wzrost bakterii wymaga tryptofanu a nie histydyny, ponieważ E. coli WP2 nie potrafia rosnac na podlozu nie zawierajacym tryptofanu w wyniku mutacji w operonie tego aminokwasu. Standardowy test Ames'a oparty jest na wykorzystaniu zdolności do rewersji histydyno-zaleznych auksotroficznych mutantow bakterii Salmonella typhimurium do form prototroficznych, kt posiadaja zdolnosc do wzrostu na podlozu minimalnym, pozbawionym czynnika wzrostowego (w tym przypadku aminokwasu L-histydyny). Skonstruowano wiele szczepow testowych zawierajacych rozne mutacje w operonie biosyntezy histydyny (9 genów - 9 enzymow). Dzialanie czynnika mutagennego na kom takiego szczepu moze powodowac rewersje mutacji dajaca w efekcie przywrocenie funkcjonalnego genu i w konsekwencji, zdolnosci kom do wzrostu na podlozu nie zawierajacym histydyny. Szczepy Salmonella typhimurium stosowane w tescie Ames'a:
TA 1535 - mutant z substytucja, kt powoduje mutacje mylna w genie kodujacym pierwszy enzym w szlaku syntezy histydyny. Zmutowany enzym ma proline podstawiona w miejscu leucyny w normalnym bialku; TA 100 - ma podobny defekt do szczepu TA 1535, ale wykrywa szerszy zakres mutagenow; TA 1537 - ma mutacje typu przesuniecia ramki odczytu (delecja 1 nukleotydu) w innym genie niz TA 1535

(…)

… konce z wystajaca nicia 5' wypelniane sa za pomoca fragmentu Klenowa polimerazy DNA I oraz kompletu nukleotydaw, a powst tepe konce ulegaja dalszej modyfikacji;
z lepkich koncow z wystajaca nicia 3' ten jednoniciowy fragmentach usuwany jest przy pomocy nukleazy S1 lub nukleazy z fasoli mung - powstaja tepe konce

… w przypadku przeprowadzania transf mieszanina roznych czast DNA. Koniugacja - proces przekazywania mat genet z jednej kom bakt do drugiej, wymagajacy bezposr kontaktu obu kom. Transfer koniugacyjny plazmidow jest zaliczany do najistotniejszych procesów HGT. Proces koniugacji mozna podzielic na dwa etapy:
przygotowanie DNA plazmidu do transferu koniugacyjnego tzw. funkcje Dtr powstanie tzw. „mostu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz