Genetyka molekularna- skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka molekularna- skrypt - strona 1 Genetyka molekularna- skrypt - strona 2 Genetyka molekularna- skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Zakład Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego
GENETYKA
MOLEKULARNA
Materiały do zajęć laboratoryjnych
Skrypt przygotowany przez pracowników
Zakładu Genetyki UW
Warszawa 2003
Spis treści
Wstęp..............................................................................................................................3
Enzymy restrykcyjne ......................................................................................................4
Podstawowe enzymy modyfikujące DNA przydatne do klonowania..............................6
Elektroforeza DNA w Ŝelach..........................................................................................8
Izolacja fragmentów DNA z Ŝelu agarozowego...........................................................11
Ligacja DNA ................................................................................................................12
Transformacja E. coli ..................................................................................................13
Izolacja DNA plazmidowego .......................................................................................16
Wytrącanie kwasów nukleinowych. .............................................................................18
Znakowanie kwasów nukleinowych .............................................................................19
Hybrydyzacja kwasów nukleinowych na filtrach.........................................................23
Izolacja RNA ................................................................................................................30
Elektroforeza RNA w Ŝelach ........................................................................................32
PCR..............................................................................................................................36
Elektroforeza białek w Ŝelach poliakryloamidowych ..................................................41
Technika Western.........................................................................................................46
Dodatek........................................................................................................................49
2
Wstęp
Celem ćwiczeń prowadzonych w ramach fakultetu Genetyka molekularna jest
przedstawienie wybranych metod biologii molekularnej oraz inŜynierii genetycznej. KaŜdy
student powinien opanować praktycznie prezentowane techniki, do których naleŜą:


komputerowa analiza sekwencji kwasów nukleinowych i białek
izolacja plazmidowego DNA
analiza restrykcyjna DNA (mapy restrykcyjne)
klonowanie genów (ligacja DNA z wektorem, transformacja E. coli, analiza klonów)
metoda PCR
heterologiczna ekspresja białek w E. coli
analiza białek metodą Western
znakowanie DNA izotopami radioaktywnymi
hybrydyzacja kwasów nukleinowych
izolacja i analiza RNA
Fakultet składa się z dwóch bloków ćwiczeń.
Pierwszy blok to kilka podstawowych technik współczesnej biologii molekularnej,
takich jak izolowanie DNA, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz