Gatunki retoryczne. Fabuła -koncepcje dawniejsze i nowsze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gatunki retoryczne. Fabuła -koncepcje dawniejsze i nowsze - strona 1 Gatunki retoryczne. Fabuła -koncepcje dawniejsze i nowsze - strona 2

Fragment notatki:

I GATUNKI RETORYCZNE
APOLOGIA- termin ten oznacza w języku greckim mowę obrończą, obronę. Wywodzi się ze sztuki oratorskiej; to tekst poświęcony obronie jakiejś osoby, idei, sprawy lub dzieła. W sposób jawny tudzież ukryty wyraża pochwałę tej osoby/dzieła itd. Ewentualnie może odpierać zarzuty przeciwników. Apologia to gatunek ukształtowany już wiele tysięcy lat, charakterystyczny był dla wczesnej poezji chrześcijańskiej.
FILIPIKA-mowa mająca na celu oskarżenie kogoś, często w sposób gwałtowny, ewentualnie ostre wystąpienie oskarżycielskie. Geneza nazwy wiążę się z postacią Cycerona, który atakował Marka Antoniusza w słynnych już dziś filipikach. Nazwę zaś zapożyczył od Demostenesa, który wygłosił szereg mów przeciwko Filipowi II.
PAMFLET-utwór o charakterze publicystycznym lub literackim zmierzający do zdemaskowania, ośmieszenia, obnażenia wad jakiejś persony, instytucji społecznej, idei, sytuacji, zdarzenia. Autorzy pamfletów często chcą zachować swoją anonimowość. Pamflet w przeszłości ukierunkowany był na krytykę życia literackiego, ogólnie kulturalnego, życia religijnego, społecznego, zjawisk historycznych, burzliwych wydarzeń. Pamflet charakteryzuje się ekspresją wyrazu; nasycony jest emocjonalizmami, przejaskrawionymi środkami wyrazu, elementami satyry czy groteski.
Może mieć silne powiązania z gatunkami tj. paszkwil czy filipika.
PANEGIRYK-gatunek literatury stosowanej. Rodzaj mowy pochwalnej, mogącej przybrać formę listu czy wiersza. Ma za zadanie pochwałę jakiejś osoby, idei, zdarzenia, sytuacji, czynu. Pełen elementów sławiących dane zagadnienie/osobę, często o charakterze pochlebczym, niekiedy nieadekwatnym do zasług danej jednostki/ważności wydarzenia. Tradycją sięga do czasów starożytnych, kiedy to stanowił typ mowy pochwalnej na pogrzebach wybitnych osobowości świata kulturalnego, militarnego itp. PASZKWIL-(wł. Pasquillo), utwór, często anonimowy, skierowany przeciwko konkretnej osobie, ośmieszający ją w sposób jawny, gwałtowny, najczęściej oszczerczy i obelżywy, zdarza się, że nawet wulgarny. Wywodzi się z rzymskich epigramatów o charakterze satyrycznym; w przeciwieństwie do satyry, która zawiera elementy dydaktyzmu pojęciowego, ideowego, paszkwil jest ewidentnie atakiem na daną osobę w celu kompletnego jej ośmieszenia.
Nazwa nacechowana jest pejoratywnie.
II FABUŁA: KONCPECJE DAWNE I NOWE
Fabuła jest to sekwencja zdarzeń przedstawionych w utworze literackim. Sekwencjonalność zdarzeń jest konsekwencją linearnego charakteru narracji, ale oczywiście


(…)

… jest konsekwencją linearnego charakteru narracji, ale oczywiście
ze względu na świat przedstawiony i występujące w nim postaci i stosunki między
zdarzeniami, w których one uczestniczą, należy wyróżnić następujące rodzaje relacji
między zdarzeniami: następstwo czasowe, które odzwierciedla kolejność relacjonowanych przez narrację zdarzeń, związek przyczynowo-skutkowy, który ukazuje na przykład zależność postępowania bohaterów od tego, co zdarzyło się wcześniej.
Zdarzenia fabularne, z wyjątkiem zdarzeń epizodycznych i dygresyjnych, mają
z reguły charakter celowościowy — teleologiczny. Zadanie zdarzeń epizodycznych polega w utworze na tym, że przedstawiają tło działań, stwarzają koloryt
lokalny i historyczny świata przedstawionego.
W strukturze epickiej czynnikiem zasadniczym jest
opowiadanie o tym, co się już skończyło dziać, co już było, zatem dominuje c za s
przeszł y i trzeci a osob a czasownik a jako kategorie najwłaściwsze.
Zdystansowanie się uczuciowe i czasowe narratora wobec zaszłości w świecie przedstawionym decyduje o precyzji i dyscyplinie narracji, a w każdym razie wymaga takiej
konstrukcji językowej, która to gwarantuje. O ile w liryce podstawową formą
wypowiedzi jest monolog , to w utworach epickich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz