Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym - Towar - Funkcja organizacyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym - Towar - Funkcja organizacyjna - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje spedytora w handlu międzynarodowym.      Funkcje spedytora  są bardzo szerokie, wymagają dużej i wszechstronnej wiedzy, a przede  wszystkim znajomości rynku transportowego. Spedytor będąc koordynatorem procesu  transportowego i ogniwem łączącym wszystkich uczestników wymiany towarowej najczęściej  realizuje funkcje:  organizacyjną, dokumentacyjną, wykonawczą, bankową  (rozliczeniową) i doradczą.   Spełniając  funkcję organizacyjną  spedytor dobiera środki transportu, przewoźników, czas,  trasę i sposób przesłania ładunków, koordynuje i synchronizuje kolejne fazy przemieszczania  ładunków. Warunkiem sprawnej organizacji przewozów jest najczęściej przygotowanie  właściwych dokumentów, które są niezbędne przy realizacji kontraktów kupna-sprzedaży.  Brak takich dokumentów może negatywnie wpłynąć na proces  przemieszczania, a szczególnie na czas jego trwania i związane z tym koszty.  Spełniając  funkcję dokumentacyjną  spedytor sporządza, podpisuje, sprawdza oraz  powoduje wystawienie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji procesu spedycyjnego.  Dążąc do redukcji kosztów przemieszczania ładunku spedytor często przejmuje realizację  określonych czynności fizycznych, tj. operacji transportowych (dowozowo-odwozowych),  przeładunku, składowania, pakowania, oznakowania, liczenia, ważenia, itp. Spełnia on  wówczas  funkcję wykonawczą .    W funkcji bankowej (rozliczeniowej)  spedytor występuje wówczas, gdy działa na rachunek  swego zleceniodawcy i wykłada w jego imieniu określone kwoty pieniężne na pokrycie  należności obciążających ładunek z tytułu różnych usług lub czynności urzędowych. Są to  m.in. znaczne należności za fracht oraz opłaty celne, które często są wykładane zwrotnie, a  więc zleceniodawca zwraca je spedytorowi wraz z odpowiednią prowizją wykładową.    W funkcji doradczej  – szczególną pozycję zajmuje tu doradztwo związane z dokumentacją  transportową i celną, miejscem i warunkami odprawy celnej, kosztami transportu, podziałem  ryzyka i obowiązków między kupującego i sprzedającego, wyborem przewoźnika, środka  transportu oraz drogi przewozu. Spedytor winien następnie doradzić, jak przygotować towar  do wysyłki, jak go opakować i oznakować, czy wysłać towar w kontenerze, czy też jako  konwencjonalną drobnicę oraz jaką przygotować dokumentację.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz