Funkcje realizowane przy pomocy oporników i diod - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje realizowane przy pomocy oporników i diod - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Jakie funkcje można realizować wykorzystując oporniki i diody, a jakie tranzystory i oporniki?
Wykorzystując oporniki i diody możemy realizować funkcję :a)sumy logicznej (OR) (alternatywa OR),b)iloczynu logicznego (AND) (koniunkcja AND)
Ad a) W elemencie sumy logicznej,jeżeli na któreś z wejść podane zostanie napięcie ujemne (sygnał "1") to napięcie pojawia się również na wyjściu, gdyż odpowiednia dioda przewodzi w kierunku przewodzenia.Tylko w przypadku,gdy na wejścia podany jest sygnał "0" ,na wyjściu również będzie "0".
AD b) W elemencie iloczynu logicznego,jeżeli na któreś z wejść podany jest sygnał "0" to na wyjściu również otrzymamy "0", gdyż odpowiednia dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia i przez rezystor R płynie prąd (napięcie wyjściowe ma wartość zbliżoną do 0).W przypadku,gdy na obu wejściach podany jest sygnał "1",diody są spolaryzowane w kierunku zaporowym i napięcie wyjściowe jest równe w przybliżeniu napięciu zasilania,co odpowiada jedynce logicznej.
Wykorzysując oporniki i tranzystory możemy realizować funkcję:a)negacji logicznej(NOT),b)negacji sumy logicznej(NOR),c)negacji iloczynu(NAND)
Ad a) Przy podaniu na wejście x sygnału "0" baza tranzystora pozostaje spolaryzowana dodatnio względem emitera i tranzystor nie przewodzi (znajduje się w stanie odcięcia).Napięcie na wyjściu jest wtedy równe "1".Podanie na wejście sygnału "1" powoduje stan nasycenia tranzystora,kolektor jest wtedy praktycznie zwarty z emiterem (a więc z masą) i napięcie jest równe "0".
Ad b) Jeżeli na wszystkich wejściach elementu podany jest sygnał "0" to baza tranzystora jest spolaryzowana dodatnio,tranzystor nie przewodzi i na wyjściu jest sygnał "1".Pojawienie się na jednym z wejść sygnału "1" powoduje nasycenie się tranzystora i zmianę sygnału y na "0".Pojawienie się sygnałów "1" na pozostałych wejściach wprowadza tranzystor głębiej w nasycenie, co właśnie jest główną przyczyną zmniejszania szybkości działania elementu.
Ad c) Element NAND-negacji iloczynu-powinien dać we wszystkich przypadkach oprócz wejść "1,1,1" sygnał na wejściu "1"
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz