Funkcje partii politycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje partii politycznych-opracowanie - strona 1 Funkcje partii politycznych-opracowanie - strona 2 Funkcje partii politycznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje partii politycznych (z uwzględnieniem sytuacji w Polsce - umotywowana ocena własna). Funkcje partii politycznych:
- Funkcje kształtowania postaw i opinii
- Funkcja wyborcza
- Funkcja rządzenia
Te funkcje przedstawił po raz pierwszy prof. Marek Sobolewski z UJ, wtedy jeszcze w okrojonej wersji. Sobolewski przyjął, że podstawową cechą dla każdego systemu partyjnego musi być pluralizm i konkurencyjność. Funkcja kształtowania postaw i opinii: odpowiada reprezentowaniu interesów. Musi ona być podzielona na dwie: na artykulację interesów i na reprezentacje interesów. Artykulacja dotyczy podstawowego zupełnie procesu, którym jest pozyskanie informacji o interesach reprezentowanych przez społeczeństwo, bo nie da się reprezentować kogoś, kiedy nie wie się jakie interesy ten ktoś ma. Pierwszym krokiem musi być ustalenie interesów. Jak się tworzy partie to powinno się mieć jakąś koncepcję, pomysł, ofertę na życie publiczne, na funkcje państwa, kierunek reform, na wszystko, co składa się na dany system, pomysł na to ile jest państwa w państwie. Najczęściej ten pomysł ma źródło w konkretnej ideologii, mimo, że mówi się współcześnie, że ideologia przestała mieć znaczenie. I artykulacja interesów działa w dwojaki sposób. Z jednej strony jest więc oferta, a z drugiej jest konfrontacja ze społecznym jej odbiorem, czyli poszukiwanie informacji o tym jaki jest punkt widzenia człowieka. I rolą partii jest pozyskanie informacji jakie interesy ma społeczeństwo, również te nienazwane, te pośrednie. Ta artykulacja to problem Polski - bo jak wygląda u nas oferta programowa partii? Nie ma jej. A jeśli jakaś jest, to właściwie nie ma różnic między programami wyborczymi różnych partii. Oznacza, to, że ludzie nie czują, że ich interesy są nie reprezentowane, więc np. nie czują potrzeby głosowania w wyborach. W pozyskiwaniu informacji pomagają badania wykonywane przez fachowców, którzy mają do tego narzędzia (nie przez polityków), ale również kontakt bezpośredni partii, jej członków, z ludźmi, nie tylko z własnymi wyborcami, ale także np. z przeciwnikami, niezdecydowanymi, młodym pokoleniem. Ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny, bo nie tylko pozyskuje się informacje, ale ma się również możliwość bezpośredniego odziaływania. Ważne jest również oddziaływanie przez środki przekazu np. internet. Václav Klaus powiedział, że aby reformować należy kontaktować się z ludźmi i oddziaływać i oddziaływać. Interesy są zatem przekazywane przez zastosowanie różnych środków. Reprezentacja interesów wymaga ich sprecyzowania, skonkretyzowania, inaczej mówiąc - trzeba je nazwać. A równocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet wśród własnego elektoratu spotyka się z konfliktem, konkurencyjnością interesów. Także na poziomie interesów partii musi dojść do porozumienia i hierarchizacji. Od kultury politycznej będzie zależało jak szybko da się osiągnąć porozumienie, w jaki sposób dokonuje się hierarchizacji interesów. Uwidacznia się przy tym zdolność partii do zmiany, do aktualizowania się,

(…)

… sił popierających kandydata. Zatem wpływ kandydata na prezydenta jest ograniczony. Musiałby zaistnieć okoliczności wyjątkowe, żeby się to zmieniło. Przykład historyczny: Charles de Gaulle we Francji. Funkcja rządzenia: może być postrzegana w dwojaki sposób - jako rządzenie sensu stricto, kiedy partia zdobywa władzę i tworzy rząd oraz sensu largo - które obejmuje również działania opozycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz