Funkcje papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje papierów wartościowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje papierów wartościowych w obrocie handlowym
Papiery wartościowe ucieleśniają wierzytelności, prawa udziałowe oraz prawa rozporządzania rzeczą, która znajduje się pod pieczą wystawcy dokumentu. Powiązanie tych praw z dokumentem, znacznie upraszcza obrót nimi. Dlatego papiery wartościowe w obrocie gospodarczym spełniają wiele bardzo istotnych funkcji, z których znaczenie najważniejsze mają:
1) funkcja płatnicza, zgodnie z którą papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności (zwłaszcza czeki, ale również weksle) umożliwiają bezgotówkowe dokonywanie rozliczeń między przedsiębiorcami,
2) funkcja kredytowa, którą spełniają weksle i obligacje, które jako papiery inkorporujące wierzytelności umożliwiają odroczenie płatności,
3) funkcja gwarancyjna, dzięki której papier wartościowy może stanowić dla wierzyciela zabezpieczenie wykonania zobowiązania zarówno pieniężnego, jak i niepieniężnego przez dłużnika. Funkcję tę spełnia przede wszystkim weksel wystawiany jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów,
4) funkcja inwestycyjna; niektóre papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, umożliwiają lokowanie kapitału. Papiery wartościowe stanowią w tym wypadku formę lokowania kapitału dla ich nabywcy, a dla ich emitenta sposób pozyskania środków. Funkcja ta ma znaczenie zwłaszcza w systemie masowego obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym,
5) funkcja ułatwiająca obrót towarowy; dotyczy to papierów inkorporujących prawa do rozporządzania towarem (dowody składowe, konosamenty). Papiery towarowe stanowią potwierdzenie faktu oddania pod pieczę wystawcy papieru towarów przeznaczonych do obrotu handlowego i zobowiązują do ich wydania osobie legitymowanej z papieru wartościowego. Przeniesienie papieru wartościowego zastępuje zatem przeniesienie towaru. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz