Funkcje i rolę prawa karnego procesowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i rolę prawa karnego procesowego-opracowanie - strona 1 Funkcje i rolę prawa karnego procesowego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw funkcje i rolę prawa karnego procesowego. funkcja porządkująca ( regulacyjna) - prawo reguluje skomplikowany przebieg postępowania, wyznacza porządek czynności, ich sekwencję, spełnia rolę koordynatora czynności procesowych. Ustala prawa i obowiązki organów ścigania i orzekania oraz innych uczestników postępowania, wyznacza ich swoiste, konwencjonalne role ( sędziego, oskarżyciela, pokrzywdzonego, świadka), stwarza prawną podstawę i ramy ich działania oraz określa formę podejmowania czynności.
Funkcja instrumentalna ( prakseologiczna), polega na tym, że prawo karne procesowe, na podstawie wielowiekowych doświadczeń, tak kształtuje postępowanie karne, aby mogło ono w sposób właściwy i najbardziej efektywny osiągnąć wyznaczone mu cele; główny cel pos. kar. , jakim jest realizacja prawa karnego materialnego, uściśla dyrektywa „trafnej reakcji karnej”, wyrażająca wskazanie, aby każdy winny i tylko winny, poniósł odpowiedzialność, na jaką zasłużył w świetle prawa.
Funkcja gwarancyjna uwidocznia się w tym, że prawo kar. proc. z jednej strony, wyznacza nieprzekraczalne ramy ograniczenia swobód, krępując w tym względzie przede wszystkim organy procesowe, ale jednocześnie wskazując, w jakim zakresie mogą realizować swoje zadania i strzec dobra wymiaru sprawiedliwości, z drugiej strony - pozytywnie określa podstawy i granice obrony jednostki, w racjonalnym stopniu uniezależniając jej sytuacje od woli tychże organów procesowych oraz powodując, że staje się ona dostatecznie jasna i pewna; czyni to przez stosowne, szczegółowe określenie uprawnień oraz obowiązków uczestników postępowania.
Funkcja materialnoprawna polega na tym , że prawo kar. proc. wywiera niejednokrotnie wpływ na zakres uregulowania pr. kar. mat. Oraz realność stosowania tego prawa po części na zasadzie sprzężenia zwrotnego; przede wszystkim chodzi o to , że przepisy postępowania dowodowego wyznaczają granice dochodzenia do prawdy, a tym samym niekiedy ograniczają lub nawet przekreślają możliwość urzeczywistnienia pr. kar. mat.
Wymienia się funkcję regulacji wzajemnych stosunków między uczestnikami procesu, funkcję wychowawcza w stosunku do oskarżonego, funkcję profilaktyczną w stosunku do potencjalnych sprawców przestępstw, funkcję budzenia zaufania w społeczeństwie do organów wymiaru sprawiedliwości, funkcję likwidowania konfliktów między jednostkami.
Traktowanie pos. kar. jako działalności główne technicznej nie uwzględnia się genezy i historii kształtowania się naczelnych zasad procesowych. Zapomina się w tym wypadku o społecznym tle poszczególnych instytucji i urządzeń procesowych, ich związku z ideologią. Nie dostrzegając wielorakich stosunków procesowych zawiązujących się w pos. kar., nie docenia się roli prawa karnego procesowego w zabezpieczeniu porządku pranego. Wyjątkowo ścisły związek tego działu prawa z warunkami życia społeczeństwa powoduje, że jest ono czułym barometrem przemian politycznych i społecznych. Naruszanie lub łamanie prawa w państwach odstępujących od zasad demokracji, czy wręcz totalitarnych, występuje z reguły najszybciej w sposób widoczny właśnie na gruncie praw i postępowania karnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz